Chief Information Security Officer - Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av internationalisering, entreprenörsanda, och samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter. Högskolan är organiserad som en koncern, med en stiftelse som moderorganisation och sex helägda dotterbolag, varav Högskoleservice är ett. Utbildning och forskning bedrivs vid fyra fackhögskolor. Högskolan har ca 12 000 studenter varav 2000 internationella, ca 800 anställda och omsätter ca 800 mnkr.

 www.ju.se

Vi söker dig som med struktur och energi vill samordna och utveckla högskolans informations-säkerhetsarbete. Rollen är under uppbyggnad och du kommer att ha stora möjligheter att påverka tjänstens innehåll, processer, arbetssätt mm. Arbetet innebär nära samverkan med verksamheten och tillsammans med den ska du lyfta högskolans informationssäkerhet.

Uppgiften för Chief Information Security Officer (CISO) innebär att utveckla och förvalta ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, enligt etablerade standarder, för att säkerställa verksamhetens kontinuitet. Du analyserar verksamhetens information och verksamhetens krav på informationssäkerhet innefattande informationsklassning och riskanalyser. Du utarbetar, implementerar och förvaltar ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd, övervakar och följer upp att ledningssystem och rutiner för informationssäkerhet och dataskydd efterlevs.

För att lyckas i rollen har du en lämplig blandning av kompetens inom områdena informations-säkerhet, IT, projektledning, verksamhetsutveckling och dataskydd (GDPR).  Du har en högskoleutbildning inom relevant område och du har minst 3 års erfarenhet inom efterfrågade kompetensområden. Du har erfarenhet och god förståelse för ledningssystem, erfarenhet av att driva förändring och av att leda och styra projekt.

Vi söker dig som har en god förmåga att kommunicera, du förklarar, motiverar och entusiasmerar. Du är analytisk och har förmågan att arbeta självständigt och strukturerat. Du bygger relationer och skapar förtroende och du motiveras av att arbeta såväl strategiskt som operativt.

Då Jönköping University har en tydlig internationell inriktning ställer det krav på god skriftlig och kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska. Tjänsten är placerad i Jönköping, du rapporterar till VD för Högskoleservice och ingår i VD:s ledningskansli.

VEM AB är specialiserade på rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar och kvalificerade specialister. För tjänsten tillämpas löpande urval och vi önskar din ansökan via vår hemsida www.vem.se senast den 22 oktober. Har du frågor angående tjänsten besvaras dessa av Ingemar Andersson eller Ellen Segerfeldt på 036-570 11 80.


TIPSA EN VÄN


Ansök till tjänsten