Kreditchef/Controller - Almi Jönköping

Almis uppdrag är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Genom att erbjuda rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och Almi Invest AB. Almi Företagspartner Jönköping AB är 25 anställda, ägs av moderbolaget och av Region Jönköpings Län. Verksamheten bedrivs i hela Jönköpings län.

www.almi.se/jonkoping

Vill du medverka till att skapa tillväxt och förnyelse för lokala företag i länet? Har du ett stort engagemang, förståelse för företagande och erfarenhet av kreditgivning kan det här vara jobbet för dig. Almi har fattat beslut om en ny strategisk inriktning och du förväntas bidra aktivt i förändringsarbetet.

Som Kreditchef har du det övergripande ansvaret för bolagets kreditstock, riskhantering, kreditprocessen samt tillhörande Governance och Compliance. Du förväntas vara ett stöd till affärschef och rådgivare i affären samtidigt som du upprätthåller en löpande dialog med regionens externa kreditgivare. Du säkerställer att bolaget följer gällande regelverk och leder arbetet i kreditkommiten. I tjänsten ingår det lokala controlleransvaret för verksamheten i Jönköping vilket innebär ett övergripande ansvar för analyser och uppföljning. Du ansvarar även för bolagets budgetprocess samt är kontaktperson till Almi’s centrala redovisningsfunktion.

Du har god erfarenhet från kreditgivning och företagsutveckling samt är van att aktivt utveckla kundrelationer. Vi förutsätter att du har en operativ erfarenhet av kreditprocesser, verksamhetsplanering och uppföljning. För att trivas i rollen har du en god förståelse för småföretagarens villkor och verksamhet.

Som person är du kommunikativ, analytisk och strukturerad. Du trivs i en roll där du förväntas  utveckla såväl processer som relationer och är van att på ett prestigelöst sätt skapa förtroende. Vi förutsätter att du har en relevant högskoleutbildning. Du rapporterar till VD och som medlem i ledningsgruppen förväntas du agera aktivt och stödjande åt hela Almis verksamhet.

Placeringsort är Jönköping men du förväntas vara aktiv i hela länet.

VEM AB är specialiserade på rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar och kvalificerade specialister. Vi arbetar med löpande urval och önskar din ansökan via vår hemsida www.vem.se så snart som möjligt. För mer information kontakta Bo Arberg eller Lisa Florby på 036-570 11 80.

 

 


TIPSA EN VÄN


Ansök till tjänsten