VD - Automotive Components Floby

AC Floby AB är ett helägt dotterbolag till Volvo Cars och arbetar med tillverkning av fordonskomponenter i Floby. AC Floby AB är idag ca 500 personer och omsätter ca 2 miljarder SEK och är väl positionerad på den internationella fordonsmarknaden. Sedan 1957 har fabriken i Floby tillverkat produkter åt fordonsindustrin. Kunskapen som samlats under dessa verksamma år har gett utlopp för en bred kunskap inom bearbetning, ytbehandling samt montering. AC Floby AB är en av Falköpings kommuns största arbetsgivare och erbjuder sina globala kunder tillverkning av produkter enligt fordonsindustrins högsta standard inom kvalitet, precision och miljöpåverkan. Dessa levereras med glädje och stolthet från fabriken i Floby där stolta medarbetare med stort engagemang, bred erfarenhet och hög kompetens arbetar.

www.acfloby.se

Vi söker en erfaren VD som tillsammans med medarbetarna ska fortsätta utveckla verksamheten och skapa fortsatt utveckling/tillväxt!

AC Floby AB genomgår för närvarande en stor förändringsresa – från att ha varit en integrerad del av Volvo Cars och under en period därefter en självständig del i den internationella Amtek -koncernen, är företaget nu tillbaka som ett helägt dotterbolag till Volvo Cars. Ägarna har tillsammans med ledningen tagit fram en spännande och utmanande affärsplan. I uppdraget förväntas du att leda bolagets utveckling, verkställa affärsplanen och dess aktiviteter.

I rollen ansvarar du såväl för att leda företagets dagliga verksamhet som att driva och genomföra aktiviteter enligt den strategiska affärsplaneringen. Rollen innefattar ett globalt och lokalt ansvar för försäljning, produktion, marknadsföring och inköp. Du kommer leda en ledningsgrupp bestående av nio personer och rapportera direkt till styrelsen i AC Floby AB.

AC Flobys fortsatta framgång bygger på dina djupa kunskaper om marknaden och affärsutveckling samt din förmåga att utveckla och effektivisera verksamhet, produktion och arbetsmetoder. Du har tidigare, som VD eller chef för affärsenhet, utvecklat en fabrik eller tillverkningsprocess och har övergripande förståelse för fabrikers utmaningar och betydelsen av att använda den mänskliga kapaciteten i en verksamhet. Vi förutsätter att du har goda kunskaper från bilindustrin. Med hänsyn till AC Flobys affärsplan är det viktigt med förmågan och erfarenhet av att verka i ett globalt perspektiv. 

Vi söker dig som har en mycket god förmåga att skapa bra relationer med kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter för att driva en effektiv fabrik utifrån den totala affären. Som VD säkerställer du en miljö för att motivera ledningsgruppen och utveckla en professionell organisation med god utvecklingsinriktad samverkan med övriga anställda i företaget. Du kommer att leda en organisation med starka kärnvärden.

VEM AB är specialiserade på rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar och kvalificerade specialister. Vi önskar din ansökan via vår hemsida www.vem.se omgående. För mer information kontakta Henrik Hallström eller Bo Arberg på 036-570 11 80


TIPSA EN VÄN


Ansök till tjänsten