Eva Dehn Eriksson - Skiftande karriärsbana med fokus på kundmötet

Vi välkomnar Eva Dehn Eriksson som ny rekryteringskonsult hos oss på VEM! Eva har en lång karriär bakom sig, både inom en rad olika branscher och roller, samt som seniorrekryteringskonsult av framförallt chefer. Med sin breda och djupa erfarenhet kommer hon att vara ett starkt tillskott på VEM.

Eva började sin yrkeskarriär som ingenjör inom fastighetsbranschen, bytte därefter till ett jobb som produktchef inom industrin. Uppdraget innebar stor fokus på utveckling av produktsortimentet, samt försäljning och marknad. Därefter har Eva bland annat arbetat som projektledare på en reklam- och kommunikationsbyrå, arbetat med webbprojekt, nätverksbyggande, marknadsföring och verksamhetsutveckling med fokus på industribranschen. Därefter tog Eva steget att arbeta som konsult inom rekrytering och Executive Search. Detta gjorde hon i 11 år innan det var dags att vända tillbaka till linjen igen. Efter att de senaste åren arbetat som affärsutvecklingsansvarig längtade Eva tillbaka till rekryteringsområdet igen.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Kundmötet! Att få följa en kund långsiktigt, att få vara med tidigt i diskussionerna, jobba nära och på så sätt få bidra till att de utvecklas och når sina framtida mål - det tycker jag är en av de absolut mest berikande delarna i konsultrollen. Här trivs jag!

Vilka är dina styrkor som rekryteringskonsult?
Genom min breda bakgrund, samt många års erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister, har jag en storverksamhetsförståelse, vilket gör att jag förstår mina kunder och kan prata samma språk som dem. Jag har förmåga att skapa insikt i kundernas utmaningar, samt kan sätta mig in i vad de behöver för att nå de mål de satt upp.

Vad ser du fram emot mest just nu?
Oj, det är mycket, men som jag sagt innan - mötet med kunder och självklart samtal med sökande kandidater till olika befattningar. Och sist, men inte minst att få lära känna mina nya kollegor på VEM.

Eva började sin yrkeskarriär som ingenjör inom fastighetsbranschen, bytte därefter till ett jobb som produktchef inom industrin. Uppdraget innebar stor fokus på utveckling av produktsortimentet, samt försäljning och marknad. Därefter har Eva bland annat arbetat som projektledare på en reklam- och kommunikationsbyrå, arbetat med webbprojekt, nätverksbyggande, marknadsföring och verksamhetsutveckling med fokus på industribranschen. Därefter tog Eva steget att arbeta som konsult inom rekrytering och Executive Search. Detta gjorde hon i 11 år innan det var dags att vända tillbaka till linjen igen. Efter att de senaste åren arbetat som affärsutvecklingsansvarig längtade Eva tillbaka till rekryteringsområdet igen.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Kundmötet! Att få följa en kund långsiktigt, att få vara med tidigt i diskussionerna, jobba nära och på så sätt få bidra till att de utvecklas och når sina framtida mål - det tycker jag är en av de absolut mest berikande delarna i konsultrollen. Här trivs jag!

Vilka är dina styrkor som rekryteringskonsult?
Genom min breda bakgrund, samt många års erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister, har jag en storverksamhetsförståelse, vilket gör att jag förstår mina kunder och kan prata samma språk som dem. Jag har förmåga att skapa insikt i kundernas utmaningar, samt kan sätta mig in i vad de behöver för att nå de mål de satt upp.

Vad ser du fram emot mest just nu?
Oj, det är mycket, men som jag sagt innan - mötet med kunder och självklart samtal med sökande kandidater till olika befattningar. Och sist, men inte minst att få lära känna mina nya kollegor på VEM.

Kontakta oss
Nätverk