Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

Affärschef

-

Värmlandstrafik & X-Trafik

Affärschef

-

Värmlandstrafik & X-Trafik

Vi söker dig som tillsammans med medarbetare och ledning ska utveckla den lokala och regionala tågtrafiken i Värmland och Gävleborgs län och skapa fortsatt tillväxt.

Affärschef

|

Värmlandstrafik & X-Trafik

Organisationerna för trafiken består idag av väl avvägda lokala resurser. Den operativa affärsledningen är lokalt placerad i Karlstad och Gävle, för närhet till kunder och beställare och de centrala resurserna har alla ett direkt ansvar för trafiken och bidrar med kompetens från hela koncernen.

Som affärschef är du organisationernas ambassadör och ledare. Du bidrar till att skapa rätt ledning och affärsmöjligheter för verksamheten. I rollen ansvarar du såväl för att leda organisationerna som att driva, utveckla och samverka med affärsledning och affärsutveckling med beställarna. Du leder och coachar din organisation som är ca 120 medarbetare, varav 6 direktrapporterande. I rollen rapporterar du till VD för Tågkompaniet och du ingår i den centrala ledningsgruppen.

Organisationernas framgång bygger på dina djupa kunskaper om affärsutveckling, ledning, kunder, beställare och din förmåga att utveckla organisation och människorna. Du har tidigare, som VD, driftchef, platschef, affärsområdeschef utvecklat en organisation och processer och har stor förståelse för en organisations utmaningar och betydelsen av att använda den mänskliga kapaciteten i en organisation.

Vi söker dig som har dokumenterad förmåga att leda och skapa bra relationer med kunder, beställare, medarbetare och andra viktiga intressenter. Du driver och säkerställer en miljö för att motivera din lokala ledningsgrupp och utvecklar en professionell organisation med god samverkan. Vi erbjuder dig en roll att leda stolta medarbetare i en verksamhetsnära, framåtriktad organisation med stor prestigelöshet. Placering är i Karlstad.

Om Tågkompaniet

Svenska Tågkompaniet AB är ett litet bolag med stort hjärta. Vi bryr oss om våra kunder, trafikbeställare och vår personal. Tågkompaniet bildades år 1999. Sedan dess har vi befäst vår plats på den svenska järnvägsmarknaden. I dag är vi ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare och vi omsätter ca 550 MSEK och ca 500 anställda. Kulturen är prestigelös och obyråkratisk med snabba beslutsvägar. Tågkompaniet ägs av den norska transportkoncernen NSB.

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Nätverk