Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

Arbetsplatstekniker

Läs mer

Arbetsplatstekniker

-

Jönköping University

Ansök här

Gillar du att arbeta i en utvecklingsorienterad och internationell miljö? Motiveras du av att arbeta med att bidra till att medarbetarna på JU blir effektivare i att använda IT? Då kan du vara en av våra nya medarbetare! 

Arbetsplatstekniker

|

Jönköping University

Jönköping University fortsätter sin framgångsrika utvecklingsresa och behovet av kvalificerat IT-stöd ökar. För att möta detta förstärker vi nu gruppen med ytterligare en arbetsplatstekniker.  IT-service är organiserat som en avdelning inom Högskoleservice med ansvar för drift, support, underhåll och utveckling av högskolans gemensamma nätverk och IT-system. Verksamhetens ambition är att fortsatt ligga i framkant inom digitalisering och IT.  

Som Arbetsplatstekniker ingår du i en grupp som kommer att bestå av 6 medarbetare. I rollen förväntas du lösa dina uppdrag självständigt och när uppgiften så kräver tar du hjälp av dina kollegor. Uppdragen kan bestå av installationer, problemlösning, felavhjälpning och support på plats hos användare och i undervisningslokaler. Du har ett eget ansvar för något bolag där du har en större kunskap om IT-miljö, lokaler, personal och behov.   

Vi söker dig som har en god generell IT-kunskap, erfarenhet av företags IT-miljö och som trivs med att ge stöd och service. Du har ett genuint intresse av IT och har en vilja att utvecklas och en förmåga att ta till dig ny kunskap.

Jönköping University har en tydlig internationell inriktning vilket ställer krav på språkkunskaper i såväl svenska som engelska. Tjänsten är placerad i Jönköping.

Vi önskar din ansökan så snart som möjligt.Om företaget
Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av internationalisering, entreprenörsanda, och samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter. Högskolan är organiserad som en koncern, med en stiftelse som moderorganisation och sex helägda dotterbolag, varav Högskoleservice är ett. Utbildning och forskning bedrivs vid fyra fackhögskolor. Högskolan har ca 12 000 studenter varav 2000 internationella, ca 800 anställda och omsätter ca 800 mnkr.

 www.ju.se

Kontaktperson hos VEM:
Ingemar Andersson
Telefon:
036-570 11 89
Bengt Törnqvist
Telefon:
036-570 11 92
Kontaktperson hos VEM:
Ingemar Andersson
Telefon:
036-570 11 89
Bengt Törnqvist
Telefon:
036-570 11 92
Kontaktperson hos VEM:
Ingemar Andersson
Telefon:
036-570 11 89
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Nätverk