Uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera
VEM - logotype

Entreprenadchef

-

Anebyhusgruppen AB

VEM - logotype

Entreprenadchef

-

Anebyhusgruppen AB

Anebyhusgruppen söker en Entreprenadchef med uppdrag att vidareutveckla projektverksamheten inom bostadsproduktion gentemot konsumentmarknaden.

Entreprenadchef

|

Anebyhusgruppen AB

Anebyhusgruppen söker en Entreprenadchef med uppdrag att vidareutveckla projektverksamheten inom bostadsproduktion gentemot konsumentmarknaden.

 

 

 

Vi söker en entreprenadchef med uppdraget att vidareutveckla Anebyhusgruppens entreprenadverksamhet gentemot privatmarknadskunderna.

 

Om tjänsten

Som Entreprenadchef leder och ansvarar du för bolagets totala entreprenader inom affärsområdet Styckehus, som levererar villor till privatkunder. I uppdraget ingår att driva och följa upp funktioner och arbetssätt som rör projekt- och entreprenadverksamhet från offert fram till garantiåtagande. Viktiga uppgifter är därför att kontinuerligt följa projekten vad gäller tid, kostnads- och projektkalkyler samt lönsamhet. Tillsammans med projektledare säkerställer du avtalsvillkor och kvalitet gällande samarbetspartner och entreprenörer. Allt för att säkerställa att du med projektorganisationen levererar i enlighet med lagd budget, tidsplan och kvalitet till slutkunder.

Till din hjälp har du en erfaren och dedikerad projektorganisation med projektledare och byggspecialister som ansvarar för och driver byggprojekten i nära dialog med kunderna och upphandlade byggentreprenörer. Du är ett viktigt stöd till dina medarbetare i frågeställningar som t.ex. rör entreprenadupphandlingar, avtal och entreprenadjuridiska frågeställningar. Samtidigt säkerställer du att rutiner, riktlinjer och lagkrav uppfylls och efterlevs gällande projekt och entreprenad samt att underentreprenörer följer gällande avtalsvillkor.

Du har en viktig uppgift att coacha, stötta och vidareutveckla din grupp med cirka 15 medarbetare samt ansvarar för externa konsulter över en stor geografi. I rollen rapporterar du till Affärsområdeschef Styckehus, som är ytterst ansvarig för företagets affärer gentemot konsumentmarknaden. Befattningen ingår även i affärsområdets operativa ledningsgrupp.

 

 

Om dig

Vi söker dig som har flera års erfarenhet från produktion av bostäder och är väl förtrogen och trygg i byggprocessens olika delar och dess regelverk. Kanske kommer du från en projektutvecklingsorganisation eller från husbranschen? Vi värdesätter att du har erfarenhet av att ansvara för en projektportfölj med flera parallellt pågående projekt och där projektstyrning ingått i ditt uppdrag. Vidare är du väl förtrogen med entreprenadjuridiken gentemot privatkunder och det gällande regelverken samt konsumentköplagen. Du prioriterar struktur i ditt arbetssätt och har ett öga för såväl detaljer som helheten. Du trivas i en ledande roll och att coacha och utveckla personal som verkar på distans.

 

 

Anebyhusgruppen tar ordet!

Anebyhusgruppen AB utvecklar, marknadsför, säljer och producerar genomtänkta, prefabricerade styckehus, grupphus och volymhus för den svenska marknaden. Företaget är en av Sveriges största och äldsta trähustillverkare. I 75 år har vi byggt hus av trä i hjärtat av Småland. Med våra strax över 200 medarbetare omsätter vi idag cirka 750 MSEK.  

Våra hus blir mer än bara ett hus. De blir hus som blir till ett hem genom människorna som bor där och som blir hållbara hem åt generationer och som kan anpassas efter tiden och familjen. Det kräver kunskap, erfarenhet och engagerade medarbetare. Det har vi, varför vi även ser våra anställda som är vår absolut viktigaste resurs. Vi verkar vi genom våra värdeord - ansvar, kvalitet och laganda, i en platt organisation och utvecklande företagskultur.

Vill du bidra med dina erfarenheter för att vidareutveckla vår entreprenadverksamhet och samtidigt vara del av ett företag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Då kan denna roll vara helt rätt för dig.

 

 

Bra att veta

Då projektorganisationen sitter placerad på olika orter i Sverige, är vi flexibla vad gäller placeringsort för den aktuella rollen. Dock förväntas en frekvent närvaro på huvudkontoret i Åseda, Småland för att möta upp medarbetare inom verksamheten. För denna tjänst tillämpar vi löpande urval, dock önskar vi din ansökan senast den 31 mars. 

 

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Eva Dehn Eriksson
Telefon:
036-570 11 81
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Eva Dehn Eriksson
Telefon:
036-570 11 81
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se