Uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera
VEM - logotype

Hållbarhetsansvarig

-

Länsförsäkring Kronoberg

VEM - logotype

Hållbarhetsansvarig

-

Länsförsäkring Kronoberg

Vill du driva och utveckla hållbarhetsarbetet i ett lokalt, kundägt bolag med en tydlig värdegrund, där kundupplevelens är i fokus och som har ett av Sveriges mest kända varumärken?

Hållbarhetsansvarig

|

Länsförsäkring Kronoberg

Vill du driva och utveckla hållbarhetsarbetet i ett lokalt, kundägt bolag med en tydlig värdegrund, där kundupplevelens är i fokus och som har ett av Sveriges mest kända varumärken?

 

 Om tjänsten

Hållbarhet har varit en naturlig del av Länsförsäkring Kronobergs verksamhet sedan starten 1801 där vår vision är att tillsammans skapa trygghet och möjlighet i länet där vi lever, bor och verkar. Uppdraget som Hållbarhetsansvarig innebär en övergripande och samordnande roll för bolagets hållbarhetsarbete. 

I rollen följer du upp och samordnar Länsförsäkring Kronobergs hållbarhetsarbete utifrån strategi- och affärsplaner samt skapar en helhetsbild med tydliga, relevanta och mätbara mål. Vidare kommer du att stödja verksamheten i att identifiera och driva hållbarhetsprojekt samt bidra med expertis inom hållbarhetsfrågor. Det ingår även att utmana och utveckla rådande arbetssätt ur ett hållbarhetsperspektiv och föreslå adekvata aktiviteter. Rollen medför delaktighet i utvecklingen av bolagets hållbarhetsagenda och att stötta bolagets affärsområden i implementeringen. Med dina insatser bidrar du till att öka medvetenheten och kunskapen kring hållbarhetsfrågor i bolaget. Du ansvarar för att hålla ihop införandet av nya regelverk inom hållbarhet och att arbeta fram vår årliga hållbarhetsredovisning samt samlar in data och säkerställa rapportering av hållbarhetsmålen.

Din roll är synlig såväl externt som internt. För att lyckas i rollen krävs ett aktivt samarbete med alla affärsenheter och funktioner inom bolaget, andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen och externa samarbetspartner.

Du rapporterar till Kommunikations- och hållbarhetschefen och arbetar nära ledningsgruppen.


Om dig

Vi söker dig som har en akademisk examen och flerårig arbetslivserfarenhet och med en bred kompetens inom hållbarhetsområdet, dvs ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Du har förmåga att självständigt initiera, planera, genomdriva och följa upp hållbarhetsarbetet inom bolaget. Vidare har du förmågan att målinriktat leda tvärfunktionella projekt. Rollen kräver god analytisk och strategisk skicklighet samt förmåga att bygga och upprätthålla goda relationer med interna och externa parter. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara kommunikativt skicklig med förmåga att skapa engagemang kring hållbarhetsfrågorna. Du har givetvis ett stort eget intresse för hållbarhetsfrågor och ett samhällsengagemang. Då en stor del av rollen är operativ är det viktigt att du tycker om att få saker att hända och se resultatet av strategiska mål och handlingsplaner i praktiken. Det är meriterande om du har erfarenhet av rapportering enligt GRI och TCFD, arbetat med ledningssystem, globala målen, global compact eller motsvarande. Vi förväntar oss att du är affärsmässig och har en god förståelse och intresse för bolagets affär.

 


Länsförsäkring Kronoberg tar ordet!

Länsförsäkring Kronoberg är ett kundägt bolag med stark lokal förankring. Vi är ca 155 medarbetare fördelat på kontoren i Växjö, Ljungby, Älmhult, Tingsryd och Alvesta. Personligt och enkelt erbjuder vi privatpersoner och företag attraktiva tjänster med en unik helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vår övertygelse är att verka så nära våra kunder som möjligt, varför vi lägger mycket kraft på att lära känna just våra kunders behov och förväntningar. Den personliga relationen till kunderna är viktig och kunderna är även våra ägare.

För att trivas hos oss och lyckas med ditt uppdrag är det viktigt att du delar vår värdegrund. Vår vision är att vi tillsammans skapar trygghet och möjligheter. Vår verksamhet präglas av att vi är nära, engagerade och handlingskraftiga.

Vi erbjuder dig att arbeta med spännande utvecklingsinitiativ som möter en omvärld i snabb förändring och med stora möjligheter att göra skillnad - internt inom vårt bolag, inom hela Länsförsäkringsgruppen samt inte minst för de många kunderna i Kronoberg.

 

 

Bra att veta

Tjänsten utgår från Länsförsäkring Kronobergs kontor i Växjö. För denna tjänst tillämpar vi löpande urval, dock önskar vi din ansökan senast den 31 mars 2022.

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Eva Dehn Eriksson
Telefon:
036-570 11 81
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Eva Dehn Eriksson
Telefon:
036-570 11 81
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se