Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

Interim Personalchef

-

Konfidentiell

Interim Personalchef

-

Konfidentiell

Vi söker dig som ska skapa och sätta en HR funktion på ett tillverkande företag i Jönköping. Uppdraget gäller för en mindre verksamhet, som tillhör en större internationell koncern med egen utveckling.

Interim Personalchef

|

Konfidentiell

Vi söker dig som ska skapa och sätta en HR funktion på ett tillverkande företag i Jönköping. Uppdraget gäller för en mindre verksamhet, som tillhör en större internationell koncern med egen utveckling. Dina uppgifter kommer bland annat vara att skapa en HR-struktur (bl a kompetens-utveckling, löne-, bonusstruktur, rekryteringar, samverkan med fackföreningar samt ständig förbättring av företagets personal- och arbetsmiljöprocesser). Du kommer att få jobba i ett lokalt bolag i en internationell koncern som ser personalarbetet som ett strategiskt verktyg i bolagets framtida utveckling.

Uppdraget löper ca 60-80% under ca 6-12 månader.

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Nätverk