Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

Ledare till verksamhetskritisk expertgrupp

-

Konfidentiell

Ledare till verksamhetskritisk expertgrupp

-

Konfidentiell

Till ett framstående företag i Jönköpingsregionen och för en grupp kompetenta och dedikerade tekniska specialister, söker vi nu en erfaren ledare som skall ansvara för gruppens ledning och inte minst utveckling.

Ledare till verksamhetskritisk expertgrupp

|

Konfidentiell

Om tjänsten

Till ett framstående företag i regionen och för en grupp kompetenta och dedikerade tekniska specialister, så söker vi nu en erfaren chef som skall ansvara för gruppens ledning och inte minst utveckling. Du blir ledare och chef för en central expertfunktion som bolagsövergripande servar med olika typer av djuplodande tekniska analyser och utredningar. Då gruppen består av ett gäng såväl kompetenta som mångsidiga, samt viljestarka och engagerade medarbetare, så kommer en betydande initial del av rollen att behöva fokuseras på att etablera och befästa en enhetlig och ändamålsenlig arbetskultur inom gruppen.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Sätta upp tydligare mål för verksamheten, samt följa upp dessa och förankra detta arbete via en arbetskultur som genomsyras av ömsesidig respekt och kundfokus.
 • Planeringsansvar för inkommande uppdrag och genomförande, samt vidareutveckling av planeringsrutinen för gruppens arbete.
 • Sätta fokus för arbetet och tryggt och pragmatiskt leda verksamheten utefter de uppdrag som kommer in, så att gruppen levererar efter de verkliga tillika prioriterade behov som finns.
 • Vidareutveckla kontakten med kunder till avdelningen och gentemot leverantörer samt andra interna och  externa stakeholders och att som en naturlig del av detta gå i bräschen för att skapa ett proaktivt service och utvecklingsorienterat förhållningssätt gentemot alla berörda intressenter.  
 • Rekrytera samt hyra in de personalresurser som krävs för att uppnå avdelningens mål
 • Ta vid och vidareutveckla utvecklingsplanen för avdelningen och driva strategiska förändringsprojekt, som möjliggör att avdelningen skall kunna ligga i framkant och kunna agera som en rådgivande kompetensutvecklingspartner.

Om dig

 • Du är en tydlig, trygg och målmedveten ledare med goda kunskaper kring och erfarenheter från utveckling av grupper inom teknikintensiva verksamheter och har redan bevisat din goda ledarskapsförmåga via tidigare roller.
 • Samtidigt som du värdesätter struktur, så ser du även värdet med agil planering för att kunna leverera en hög servicenivå till våra kunder.
 • Du har goda kunskaper inom såväl projektledning som resurshantering.
 • I ditt ledarskap så visar du prov på en god social förmåga och värdesätter att vidareutveckla relationen till ett stort kontaktnät, samt att bryta ned komplexa frågeställningar till konkreta delmål för att nå fram till en lösning.
 • Du har en lämplig akademisk utbildning och flerårig erfarenhet inom produktutveckling med fokus på kvalitetssäkring och utredningar / avancerad teori och provning / standarder / provning av lagkrav / processteknik / materialteknik/ eller liknande.
 • Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Företaget har ordet

Vi erbjuder dig en varierande och utvecklingsinriktad ledarroll. En roll igenom vilken du i förlängningen blir en nyckelperson bakom att en verksamhetskritisk spetsgrupp skall kunna bidra med det kunskapsvärde till sina intressenter och kunder, som krävs för att företaget även fortsatt skall kunna leverera produkter och tjänster i teknikens absoluta framkant.

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Martin Gerhardsson
Telefon:
036-570 11 88
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Martin Gerhardsson
Telefon:
036-570 11 88
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Nätverk