Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

Produktchef Järnväg & Anläggning

Läs mer

Produktchef Järnväg & Anläggning

-

Melbye Skandinavia Sverige AB

Melbye Skandinavia AB söker dig som är redo att anta utmaningen som Produktchef inom sitt expansiva affärsområde Järnväg och Anläggning. Rollen innebär ett brett ansvar med fokus på teknisk produktkunskap kompletterat med ett tydligt kommersiellt uppdrag.

Produktchef Järnväg & Anläggning

|

Melbye Skandinavia Sverige AB

Melbye Skandinavia AB söker dig som är redo att anta utmaningen som Produktchef inom sitt expansiva affärsområde Järnväg och Anläggning. Rollen innebär ett brett ansvar med fokus på teknisk produktkunskap kompletterat med ett tydligt kommersiellt uppdrag.

 

Som Produktchef kommer du att arbeta brett, i nära samspel med många olika professioner internt i organisationen och externa kontakter med grossister och kunder. Du erbjuds en mångfacetterad vardag ute i fältet och inne på kontoret där ditt fokus ligger på att vidareutveckla en marknadsanpassad produktportfölj som ligger i branschens framkant.

 

Om tjänsten
I din roll som produktchef har du en nyckelposition vad gäller utvecklingen av produktportföljen inom Affärsområdet Järnväg och Anläggning. Du får ett stort ansvar för att säkerställa ett produkterbjudande till marknaden utifrån kundernas önskemål och behov, ur såväl ett tekniskt som kommersiellt perspektiv.

Som vår tekniska expert inom produktområdet har du mycket kontakter såväl internt mot bland annat vår sälj- och kundsupportavdelning, som externt gentemot våra slutkunder och grossister. En stor del av din tid ägnar du ute på fältet hos våra kunder och samarbetspartners. Vidare har du nära kontakt med våra leverantörer inom området, i syfte att tillsammans vidareutveckla och tillhandahålla ett marknadsanpassat sortiment av produkter och systemlösningar.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ansvarig för vidareutveckling av en produktportfölj som ligger i framkant.
  • Produktområdenas tekniska expert och därmed en mycket betydelsefull support- och stödfunktion internt och externt.
  • Tillsammans eller självständigt besöker samarbetspartner och slutkunder i syfte att kommunicera teknisk, men även kommersiell, expertkompetens.
  • Nära samarbete med leverantörerna inom affärsområdet för att vidareutveckla ett marknadsanpassat erbjudande.
  • Ansvarar för och genomför tillsammans med Affärsområdeschef och Inköp leverantörsförhandlingar.
  • Bidrar med tekniska fakta och kommersiell input i anslutning till produktion av marknadsmaterial.

 

Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från anläggnings- och/eller järnvägsbranschen med en god förståelse för anläggningsprocessen olika skeenden. Kanske har du en eftergymnasial utbildning, men det viktigaste är en förståelse för branschen och din personliga läggning samt drivkraft. Att besöka kunder, samarbetspartner, grossister eller leverantörer är redan idag en del av din vardag och du trivs i en roll ute på fältet i mötet med människor och att diskutera i såväl tekniska som kommersiella termer. Kanske har du idag en snarlik produktchefsroll inom branschen, eller finns du inom entreprenadledet eller har du kanske en KAM-roll hos en grossist där detta kan vara nästa steg i din karriär. Du är van att arbeta självständigt, trivs i en utvecklingsinriktad konsultativ roll och har en god administrativ förmåga. Såväl svenska och engelska behärskar du flytande i tal och skrift.

 

 

Om Melbye Skandinavia AB
Melbye Skandinavia Sverige AB ingår i den norskägda familjekoncernen Melbye Skandinavia A/S som är ett av Skandinaviens ledande företag inom teknisk försäljning avseende innovativa produkter och smartare systemlösningar för infrastruktur. Våra affärsområden är Elnät, Fibernät, Järnväg & Anläggning samt Installation. Koncernen omsätter cirka 650 MSEK och har cirka 100 medarbetare, varav cirka 40 är anställda i det svenska bolaget.
Melbye Skandinavia samarbetar med ledande internationella producenter för att kunna erbjuda rätt produkt och systemlösningar till rätt pris för den skandinaviska marknaden. Genom lokal närvaro och egen lagerhållning står man väl rustade för att tillgodose marknadens behov för byggandet av framtidens infrastruktur.


Bra att veta:
Rapportering sker till Affärsområdeschefen för Järnväg & Anläggning. Placeringsorten för befattningen är Melbye Skandinavias kontor i Göteborg, men cirka halva tiden är förlagd ute på fältet, vilket innebär cirka 100 resdagar/år. För denna tjänst tillämpar vi löpande urval, dock önskar vi din ansökan senast den 15 november.

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Eva Dehn Eriksson
Telefon:
036-570 11 81
Martin Gerhardsson
Telefon:
036-570 11 88
Kontaktperson hos VEM:
Eva Dehn Eriksson
Telefon:
036-570 11 81
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Nätverk