Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

Eftermarknadschef

-

Separett

Eftermarknadschef

-

Separett

Bli den aktiva länken mellan våra slutkunder och intressenter på den globala marknaden till teamet i Värnamo.

Eftermarknadschef

|

Separett

Utifrån verksamhetens affärsplan ansvarar du för att identifiera, analysera och etablera en strategisk affär för hela eftermarknaden. Du ska utveckla processer och arbetar aktivt med att förbättra den tekniska och kommersiella servicen för kunder, dotterbolag, distributörer, återförsäljare och servicepartners.

Som eftermarknadschef kommer du att vara den aktiva länken mellan våra slutkunder och intressenter på den globala marknaden till teamet i Värnamo. Du ansvarar bl a för att både nya och befintliga kunder och intressenter kontinuerligt utvecklas och säkerställer rätt affärer på såväl befintliga som nya strategiska marknader. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för hela kedjan, från research, kontakt, prissättning och marknadskommunikation, till lansering. En annan viktig del är att utveckla interna och externa rutiner och verktyg för dokumentation, underhåll och service.

Utmaningen och utvecklingspotentialen är stor och genom ditt bidrag och produkterna och dess funktion, finns alla möjligheter till framgång. Du utvecklar och coachar dina medarbetare och är en inspirerande ledare för din funktion.

Du har flerårig erfarenhet som ledare/chef från t.ex. tillverkningsindustrin, service- underhåll- eller eftermarknadsarbete. I grunden har du en teknisk eller kommersiell utbildning. Du är strategiskt affärsdriven med förmågan att visualisera och framgångsrikt implementera strategier och affärskoncept. Vi förutsätter att du har en övergripande förståelse för marknaders utmaningar och betydelsen av att använda den mänskliga kapaciteten i en verksamhet.

Tjänsten är placerad i Värnamo. Du rapporterar till VD och bidrar kreativt i ledningsgruppen.

Om Separett

I över 40 år har Separett AB i Värnamo utvecklat och sålt kvalitativa och funktionella toalettlösningar som inte begränsas av tillgången på varken vatten eller avlopp och som förenklar vardagen och fritiden för hundratusentals människor över hela världen.

Vår vilja att utveckla alternativa toalettlösningar ledde oss till att utveckla en egen förbrännings-toalett. En toalettlösning som kommit att bli mycket uppskattad tack vare sin enkelhet och att restprodukten enbart är en lätthanterlig aska. En ökad efterfråga i Norden och i resten av världen ställde högre krav på utrymme och 2015 flyttade vi in i nybyggda lokaler vid E4:an på det nya industriområdet Bredasten i Värnamo. Läs mer på www.separett.com

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Nätverk