Uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera
VEM - logotype

Solution Sales Lead, Engineering

-

Etteplan

VEM - logotype

Solution Sales Lead, Engineering

-

Etteplan

Vill du bli en bli en nyckelperson för att skapa avgörande affärer gentemot företag och stakeholders i svenskt näringslivs framkant? I sådana fall så kanske du är Etteplans nästa Solutions Sales Lead för Engineering.

Solution Sales Lead, Engineering

|

Etteplan

Vill du bli en bli en nyckelperson för att skapa avgörande affärer gentemot företag och stakeholders i svenskt näringslivs framkant? I sådana fall så kanske du är Etteplans nästa Solutions Sales Lead för Engineering.

Om tjänsten

I din roll som Solution Sales Lead ansvarar du för att vidareutveckla och skapa nya affärsmöjligheter för Etteplan över hela Sverige, men med betoning på ditt geografiska närområde. Du ansvarar för hela processen från prospektering, bearbetning och skapande av relevant kundanpassade affärslösningar till att löpande vidareutveckla framför allt befintliga, men delvis även nya kunder. Dina kunder återfinns inom ett brett spektrum av branscher, men med ett fokus mot tillverkande industri.

 Du arbetar med kundanpassade och ofta strategiskt avgörande lösningar och leveranser, vilket som helhet främjar ökad konkurrenskraft och värde för såväl Etteplan som för kunden och dennes slutkund.  Ditt arbete sker i nära samspel med dina medarbetare och du är även delaktig i framtagandet av den övergripande leverans- och realiseringsplanen. Att vidareutveckla den strategiska planen avseende kundbas, kundbearbetning och målsättning, är en annan viktig del i ansvarsområdet. Därmed så blir du en nyckelperson för att öka andelen projektförsäljning och ”continued services” samt verka för att erbjudandet i högre grad kan säljas som prissatt helhetsleverans.

Om dig

Vi söker dig som har erfarenhet av rådgivande kundanpassad tjänsteförsäljning med koppling till produkt och/eller produktionsutveckling. Dina kunder har med stor sannolikhet bland annat utgjorts av tillverkande industri/verkstadsindustri. Du har tidigare arbetat med B2B-försäljning och är van vid bearbetning av såväl befintliga som nya kunder. Som person är du en driven, tekniskt intresserad och lösningsorienterad säljare. Du har ett förtroendegivande, konsultativt och coachande förhållningssätt till dina kunder, partners och medarbetare, vi fäster stort fokus vid dina personliga egenskaper.

Etteplan har ordet

Du bli en nyckelperson inte bara avseende affärsutvecklingen i din region utan också för att bidra till att vidareutveckla affärsstrategin och metodiken bakom hur affärerna bedrivs inom Engineering Solutions i Sverige. Du blir en viktig del av ett mycket framgångsrikt och positivt team som utvecklar både varandra och Etteplan. Du får jobba på ett företag med ett inspirerande och coachande ledarskap som utmanar traditionella arbetssätt i konsultbranschen. Du kommer att få en snabb personlig utveckling inom värdeskapande försäljning genom coachning, utbildning och erfarenhetsutbyte. Vi har ett starkt kontaktnät och stor erfarenhet från olika företag och branscher, vilket ger dig en unik möjlighet att utvecklas. Hos oss blir du delaktig i ett expansivt företag med god sammanhållning och ett stort utrymme för individen. Etteplan präglas av en dynamisk och otvungen företagskultur med drivna och engagerade medarbetare.

Etteplan är ett globalt ingenjörsbolag med över 4000 specialister som arbetar efter devisen 'Engineering with a difference'. Vi är övertygade om att morgondagens tekniska utmaningar kräver nya angreppssätt, och att varje medarbetare är viktiga för att uppnå detta. Läs mer: https://www.etteplan.com/sv

Bra att veta

Då Etteplans kunder återfinns med en stor geografisk spridning över hela Sverige, så är placeringsort flexibel, men helst i södra eller mellersta Sverige. Beroende på vart du har din hemvist och vilket nätverk du redan har byggt upp, så kan stora delar av kundbearbetningen anpassas.  Du blir den andra svenska renodlade kommersiella kraften och kommer att ingå i ett globalt säljteam och rapporterar till Vice President, Service Solutions, Arttu Kalliovalkama. För denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, men önskar din ansökan senast 9 november.

VEM är VEM

VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar.

 

 

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Martin Gerhardsson
Telefon:
036-570 11 88
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Martin Gerhardsson
Telefon:
036-570 11 88
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se