Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

VD

-

Aneby Bostäder

VD

-

Aneby Bostäder

Aneby Bostäder söker en inspirerande, trygg och kommunikativ ledare, med erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen.

VD

|

Aneby Bostäder

Som VD för Stiftelsen Aneby Bostäder ansvarar du för att leda och fortsätta att utveckla verksamheten. Du är den som har helhetsperspektivet och driver verksamheten mot uppsatta mål samtidigt som du är aktiv i den löpande verksamheten med daglig problemlösning.

Du leder och driver investeringsprojekt från start till mål. Du ser till att projekten löper enligt plan och deltar på möten med entreprenörer för att säkerställa tidsplaner, budget och projektuppföljningar. I din roll verkar du för långa och goda relationer med hyresgästerna.

Vi söker dig som är en inspirerande, trygg och kommunikativ ledare, med erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen. Du har hög energi och ambitionsnivå. Du har förmågan att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Meriterande är om du har en god insikt om regionen och förståelse för de avtal och villkor som gäller inom branschen. Vi lägger stor vikt vid att du har förmågan att skapa förtroende och bygga relationer.

Om Aneby Bostäder

Stiftelsen Aneby Bostäder bildades 1966 och är ett allmännyttigt bostadsföretag med huvuduppgift att främja bostadsförsörjningen i Aneby. Stiftelsens målsättning är att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler samt att erbjuda bra och trygg boendemiljö med mycket god service för hyresgästerna. Stiftelsen äger idag ca 475 lägenheter och förvaltar en total yta på cirka 47.000 m2. Samtliga fastigheter finns i centrala Aneby, med närhet till både Jönköping och Linköping.

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Nätverk