Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

VD

-

Qvalify AB

VD

-

Qvalify AB

Vill du leda Qvalifys fortsatta utveckling och positionering? Motiveras du av att utveckla verksamheten mot uppsatta affärsmål? Är du en coachande ledare? Då kan du vara Qvalify’s nya VD.

VD

|

Qvalify AB

Vill du leda Qvalifys fortsatta utveckling och positionering? Motiveras du av att utveckla verksamheten mot uppsatta affärsmål? Är du en coachande ledare? Då kan du vara Qvalify’s nya VD.

Qvalify är en etablerad aktör inom ackrediterad certifiering och inspektioner/granskningar och har under en följd av år haft en god tillväxt. Som VD skall du leda verksamheten genom att utveckla nya erbjudande, etablera verksamheten på nya marknader samt bygga goda relationer såväl internt som externt. Verksamheten sysselsätter elva medarbetare som främst arbetar med ledning, försäljning, planering och affärsutveckling. Bolagets leverans av ackrediterad certifiering och inspektioner/granskningar utförs i huvudsak av underkonsulter som kontrakteras för att genomföra bolagets uppdrag. Som VD skall du utveckla samarbeten samt säkerställa engagemang och motivation hos verksamhetens underkonsulter.

För att lyckas i rollen har du tidigare ledarerfarenhet samt erfarenhet av kvalificerad tjänsteförsäljning och affärsutveckling. Du har ett stort affärsfokus, bevakar omvärlden och hittar kunder på såväl befintliga som nya marknader. Du har ett närvarande ledarskap och lämnar stort utrymme för egna initiativ och egen påverkan på arbetssituationen.

Som person är du en trygg, kommunikativ och tydlig ledare som verkar för att utveckla organisationens medarbetare och arbetsmiljö. Du skapar naturligt förtroende och engagemang kring dig, samt har en god affärsmässig genomförandekraft och en god ekonomisk förståelse. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har förmågan att bygga långvariga relationer. Verksamheten har en etablerad ledningsgrupp som du leder och du rapporterar till bolagets styrelse. Qvalify har sitt huvudkontor i Jönköping där tjänsten är placerad.

Qvalify AB är ett svenskt oberoende certifieringsorgan för ledningssystem, bland annat inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001 är exempel på standarder enligt vilka Qvalify utför ackrediterad certifiering.
Qvalify är också verksamt inom områdena oberoende granskning, inspektion och kompetensutveckling. Eftersom vi är en oberoende part kan vi även ge en ärlig bild av verksamhetens förmågor, resurser, risker – eller i stort sett vad som helst där någon behöver en oberoende granskning. Ytterst handlar våra tjänster om att höja verksamheters prestationsförmåga. Att bygga styrka inifrån, och veta att de är kvalificerade att anta de utmaningar som ligger framför dem.

Företaget grundades 1992 som ett affärsdrivande aktiebolag av SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. SFK är en ideell förening som arbetar med kvalitet och miljö inom näringsliv och förvaltning i Sverige. Qvalify har sitt säte/huvudkontor i Jönköping. Kontor finns även i Stockholm och Mölndal. Välkommen till Qvalify, for successful business. www.qvalify.se

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Ingemar Andersson
Telefon:
036-570 11 89
Kontaktperson hos VEM:
Bo Arberg
Telefon:
036-570 11 87
Ingemar Andersson
Telefon:
036-570 11 89
Kontaktperson hos VEM:
Bo Arberg
Telefon:
036-570 11 87
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Nätverk