Rekrytering
|
Executive Search
|
Second Opinion
|
Styrelserekrytering

Executive search
Rätt kandidat utan annonsering

Handplockad kompetens via konfidentiella kanaler och väl utvecklade nätverk.

Att gå ut offentligt med en rekrytering är inte alltid ett önskvärt alternativ. Med executive search hittar vi dina kandidater utan annonsering.

Ett brett nätverk och kraftfulla verktyg

Det finns många anledningar till att välja Executive Search, ett så kallat tyst uppdrag. Vissa gånger passar det helt enkelt mycket bättre. Här har vi stor användning av vårt breda nätverk och vår förmåga till en aktiv search.

Precis som vid en traditionell rekrytering, utvärderar vi ditt företag och hittar tillsammans med dig de kriterier som är nödvändiga för tjänsten. Därefter tar vi kontakt med de vi tror kan passa det ni söker, givetvis utan att säga för vilket bolag vi söker för. Som ett komplement kan det ibland passa att även annonsera ut tjänsten, men även då utan att nämna vilket bolag det handlar om.

Vikten av närvaro

När det handlar om att etablera förtroende och förståelse i såväl nätverk som företag finns det få saker som är lika viktiga som närvaro. Vår kunskap om den region vi arbetar i och de starka kompetenser som utvecklas här ger oss optimala förutsättningar att snabbt hitta fram till lösningar på våra kunders behov.

Rätt management

Vad är rätt ledning? Tillsammans med oss inleder vi varje rekrytering med att gemensamt belysa våra kunders behov och önskade utveckling. På så sätt kan undvika fallgropar och tydliggöra vilka förmågor de kandidater vi senare presenterar skall besitta för att ta er till nästa nivå.

Våra styrkor:

 • Lång erfarenhet av olika typer av verksamheter
 • Gedigen verksamhetsförståelse
 • Konsulterande och rannsakande
 • Kompetensbaserat
 • Kompletterar vår erfarenhet med tester
 • Engagemang
"Med vårt breda nätverk vet vi var vi ska söka efter rätt personer för att hitta rätt för just er."
Bengt Törnqvist, VEM

Searchprocessen

Vi har dedikerade researchers som involveras i samtliga av våra rekryteringsprocesser för att genomföra en gedigen research. Beroende på uppdrag tar vi ställning till vilka relevanta verktyg och kanaler som är lämpliga att använda för att leta reda på potentiella kandidater med relevant erfarenhet och kunskap.

Stegen till rätt kandidat

 • Kravprofil
 • Search
 • ‍I vissa fall annonsering (anonymt)
 • Urval
 • Intervjuer och Tester
 • Referenser
 • Slutligt urval
 • Presentation av slutkandidater
 • Uppföljning
 • Garanti

Tystnadsplikt

Förhållandet mellan er som uppdragsgivare och VEM grundar sig i ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Vi har fullständig diskretion rörande uppdragsgivarens angelägenheter såsom omorganisationer ochaffärsplaner.

VEM förbinder sig att inte till någon i företaget utomstående person yppa eller obehörigt dra nytta av affärshemligheter. Detta gäller även beträffande information som uppkommer i samband med intervjutillfällen med kandidater. I enlighet med GDPR är VEM personuppgiftsansvarig och informationen om kandidaterna tillhör VEM. 

Som uppdragsgivare förbinder ni er till att behandla all information om kandidater konfidentiellt, samt begränsa spridning av konfidentiell information till att omfatta enbart de som är ansvariga för aktuell rekrytering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan erbjuda dig en chef eller kvalificerad specialist.

Kontakta oss
Nätverk