styrelserekrytering

Personer med lång erfarenhet av olika styrelseuppdrag eller den nya generationens ledamöter – VEM tillsätter rätt profiler för att stärka styrelsens kompetens.

styrelserekrytering

second opinion

Utnyttja resurserna på bästa sätt vid exempelvis omorganisationer. Genom analyser och utvärderingar ger VEM en second opinion på kandidater både inom och utanför företaget.

second opinion

executive search

Behöver ditt företag rekrytera konfidentiellt? VEM tar fram en sök- och kravprofil och hittar rätt kandidater.

executive search

interim management

Ett plötsligt behov av tillfällig kompetens kan uppstå av flera orsaker. VEM löser problemet effektivt genom ett stort nätverk av konsulter på chef- och specialistnivå.

interim management

Rekrytering

När du behöver tillsätta en ny chef eller kvalificerad specialist hittar vi de bäst lämpade kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt starka nätverk kombineras då med väl beprövade testmetoder och analyser.

Rekrytering