TILLFÄLLIGT BEHOV, TILLFÄLLIG LÖSNING

Ibland kan förutsättningarna på marknaden ändras snabbt. En tillfällig chef eller kvalificerad specialist kan då vara den bästa lösningen för att hålla företaget på rätt spår.

En traditionell rekrytering är vanligast vid långsiktiga och planerade personalförändringar. Men under en kort utvecklingsfas eller en oväntad förändring, är det oftast mer effektivt att använda tillfällig kompetens. Vi ser också att intresset för att hyra in högkvalificerade chefer och specialister har ökat. Idag används interimslösningar exempelvis som ett sätt att täcka upp när en traditionell chefsrekrytering tar lång tid, vid föräldraledigheter och när företag expanderar eller avvecklas.

”Rätt människor har en stark vilja att vara med i ett vinnande lag”

stolar_interim

ERFAREN OCH STARTKLAR

En tillfällig chef har sällan eller aldrig tid att växa in i rollen. Under en begränsad tid ska de vara på plats i organisationer som är i förändring. Det kräver erfarenhet, både av branschen och av att hantera olika situationer. Vi har ett stort antal interimschefer och kvalificerade specialister i vårt nätverk och att de är specialiserade på den typen av uppdrag beror till stor del på att interim management är deras medvetna karriärval.

 

Fördelar med Interim Management
  • Ger tid åt rekrytering som tar tid
  • Driva förändringsarbete, expansion eller avveckling av en verksamhet
  • Snabb ersättning när någon slutar
  • Ersättning vid föräldraledighet

Hyr en av våra konsulter

En interimslösning från VEM, innebär att ni hyr en av våra konsulter på chef- eller specialistnivå. Tack vare vårt starka nätverk kan vi erbjuda en konsult som passar optimalt för den fas som ert företag befinner sig i.

Ni får en person som kan vara snabbt på plats, har hög kompetens och som har lång erfarenhet av liknande uppdrag.

vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi snabbt
kan erbjuda dig en tillfällig chef eller kvalificerad specialist.

Kontakta oss