PROFFS OCH NYSKAPARE

Att få till en väl sammansatt styrelse är ingen självklarhet. Genom att använda VEM:s nätverk erbjuds du personer med stor erfarenhet och hög styrelsekompetens.

Ett behov av föryngring, nya profiler eller utökade kompetenser – orsakerna till en styrelserekrytering kan vara många. VEM hjälper ditt företag att hitta rätt person till rätt roll i styrelsen. I vårt nätverk har vi erfarna styrelseproffs, men även den nya generationens ledamöter.

“I vårt nätverk har vi erfarna styrelseproffs, men även den nya generationens ledamöter.”

Några exempel på de olika profiler som finns i vårt nätverk.

  • Erfaren civilekonomCivilekonom med många års styrelseerfarenhet. Har framgångsrikt varit VD i stort internationellt företag som tillverkar konsumentprodukter.
  • Civilekonom i tjänstebranschenCivilekonom och i början av sin styrelsekarriär. Hennes erfarenhet kommer främst från tjänstebranschen, där hon varit med och byggt upp flera framgångsrika företag.
  • Civilingenjör med verksamhet i AsienCivilingenjör, arbetar som fabrikschef och har stor
    erfarenhet av produktionsprocesser och verksamhetsetablering i Asien.
  • Affärsinriktad ekonomichefYtterst kompetent och affärsinriktad ekonomichef med flera års erfarenhet av verksamhetsstyrning och styrelsearbete.

 

vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi
hittar rätt person till er styrelse.

Kontakta oss

glasogon_styrelse