Kontakta oss
|
Insikter

Linda - Interimskonsulten med fokus på ledarskap.

Vår Interimskonsult Linda Jonsson har en gedigen erfarenhet från olika branscher och befattningar. Vi passade på att ställa några frågor om hennes tankar kring interimskonsulten och ledarskap, samt vad företagen bör tänka på när de anlitar en interimskonsult.

Vår Interimskonsult Linda har en gedigen erfarenhet från olika branscher och befattningar. Hennes karriär startade med att hon tillsammans med ett par kollegor startade en verksamhet redan som 20-åring. Efter att under ett antal år drivit egen verksamhet har Linda arbetat inom olika företag och branscher på ledande positioner. För några år sedan kom hon i kontakt med interimskonsulter i sitt dåvarande arbete. Där bestämde hon sig för att någon gång arbeta som konsult, vilket hon idag gör. ”Jag trivs väldigt bra som konsult. Jag är driven, målmedveten och engagerad, vilket passar väldigt bra i konsultrollen” säger Linda.  

Genom VEM är Linda nu på ett nytt interimsuppdrag, denna gång som Produktionschef på Gnutti Carlo.    

Vilka personliga egenskaper anser du krävs för att vara en bra interimschef?
Du behöver ha ett stort engagemang i ditt uppdrag och finna glädje i att arbeta hårt, då smittar det av sig på de du arbetar med. Sedan behöver du ha stort fokus på uppsatta mål, vara bra på att se vad som behöver göras och vad som kan prioriteras bort.  

Vad ska företag tänka på när de tar in en konsult?
Jag tycker att det krävs ett visst mod av företaget som tar in en konsult. Det kommer in en främmande person med nya synsätt och det kan ibland vara obekvämt. Som konsult testar du systemet, regler och policys och det blir väldigt tydligt vad som fungerar och var det brister. Ibland finns det oskrivna regler och genvägar förbi handböcker och processer som tydliggörs när en konsult kommer in. Modet består i att tillsammans se bristerna och åtgärda dessa med ett effektivare företag som resultat.

Finns det några vanligt förekommande förväntningar från företagen?
De förväntar sig att jag har generell erfarenhet och specifik kunskap att bidra med och att jag ska leverera det vi kommit överens om så snabbt som möjligt.  Glädjande är att jag möts av en nyfikenhet på mig som konsult och vad jag kan bidra med som jag inte hade förväntat mig innan.

Vad kan företaget göra för att underlätta för dig som interimskonsult?
Formulera ett tydligt uppdrag! Om det är ett förändringsarbete som ska genomföras så får det inte vara dolt, utan behöver vara tydligt. Sedan är det viktigt att det är förankrat internt att interimskonsulten kommer in och vad uppdraget är.

Slutligen, har du något tips till den som funderar på att arbeta som konsult?
Testa! Att arbeta som interimskonsult är väldigt roligt, mötet med nya människor och organisationer och utmaningen i det är otroligt lärorikt och givande. Jag tror att det är viktigt att hitta sin inriktning. Min är ledarskap, vilket jag håller fast vid. Utifrån det kan man sedan jobba i olika branscher och verksamheter och vara stabil i sin roll som konsult.

Vår Interimskonsult Linda har en gedigen erfarenhet från olika branscher och befattningar. Hennes karriär startade med att hon tillsammans med ett par kollegor startade en verksamhet redan som 20-åring. Efter att under ett antal år drivit egen verksamhet har Linda arbetat inom olika företag och branscher på ledande positioner. För några år sedan kom hon i kontakt med interimskonsulter i sitt dåvarande arbete. Där bestämde hon sig för att någon gång arbeta som konsult, vilket hon idag gör. ”Jag trivs väldigt bra som konsult. Jag är driven, målmedveten och engagerad, vilket passar väldigt bra i konsultrollen” säger Linda.  

Genom VEM är Linda nu på ett nytt interimsuppdrag, denna gång som Produktionschef på Gnutti Carlo.    

Vilka personliga egenskaper anser du krävs för att vara en bra interimschef?
Du behöver ha ett stort engagemang i ditt uppdrag och finna glädje i att arbeta hårt, då smittar det av sig på de du arbetar med. Sedan behöver du ha stort fokus på uppsatta mål, vara bra på att se vad som behöver göras och vad som kan prioriteras bort.  

Vad ska företag tänka på när de tar in en konsult?
Jag tycker att det krävs ett visst mod av företaget som tar in en konsult. Det kommer in en främmande person med nya synsätt och det kan ibland vara obekvämt. Som konsult testar du systemet, regler och policys och det blir väldigt tydligt vad som fungerar och var det brister. Ibland finns det oskrivna regler och genvägar förbi handböcker och processer som tydliggörs när en konsult kommer in. Modet består i att tillsammans se bristerna och åtgärda dessa med ett effektivare företag som resultat.

Finns det några vanligt förekommande förväntningar från företagen?
De förväntar sig att jag har generell erfarenhet och specifik kunskap att bidra med och att jag ska leverera det vi kommit överens om så snabbt som möjligt.  Glädjande är att jag möts av en nyfikenhet på mig som konsult och vad jag kan bidra med som jag inte hade förväntat mig innan.

Vad kan företaget göra för att underlätta för dig som interimskonsult?
Formulera ett tydligt uppdrag! Om det är ett förändringsarbete som ska genomföras så får det inte vara dolt, utan behöver vara tydligt. Sedan är det viktigt att det är förankrat internt att interimskonsulten kommer in och vad uppdraget är.

Slutligen, har du något tips till den som funderar på att arbeta som konsult?
Testa! Att arbeta som interimskonsult är väldigt roligt, mötet med nya människor och organisationer och utmaningen i det är otroligt lärorikt och givande. Jag tror att det är viktigt att hitta sin inriktning. Min är ledarskap, vilket jag håller fast vid. Utifrån det kan man sedan jobba i olika branscher och verksamheter och vara stabil i sin roll som konsult.

Kontakta oss
Nätverk