VEM - logotype

Personbedömning –
Se på er kandidat med nya ögon

En andra utvärdering, för ett breddat perspektiv.

VEM hjälper er med rådgivning när ni behöver en professionell bedömning.
Vi genomför en djupgående analys av kandidatens erfarenhet, kompetens, potential samt lämplighet för tjänsten.

Använd vår erfarenhet för en professionell bedömning.

När ett företag ska rekrytera nya personer eller omorganisera interna resurser, kan det vara värdefullt att kandidaterna granskas av någon utifrån. Vi ger en second opinion på den aktuella kandidatens kompetens och egenskaper.

Djupintervjuer och tester av en extern resurs är till nytta ur flera aspekter. Framförallt är det en möjlighet få ut det bästa av organisationen och att utveckla den befintliga personalen i rätt riktning.

"Ofta kan ett utifrånperspektiv bidra med nya insikter som i slutändan hjälper er att välja rätt person. Vi bidrar gärna med vår långa erfarenhet."
Lisa Florby, VEM

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss