Interim Management
|
Bli interimkonsult
VEM - logotype

Låt er interimslösning bli mer än bara en tillfällig chef

För oss är det viktigt att en tillfällig chef ger permanenta förbättringar.

VEM Interim Management

VEM har drygt tio års erfarenhet av Interim Management och har genom åren tillsatt interimschefer inom en mängd olika branscher och verksamheter. Vi har en bred verksamhetsförståelse och kan enkelt förstå våra kunders behov.

Genom vår långa erfarenhet har vi byggt upp ett betydande nätverk med konsulter med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi har ett stort nätverk med konsulter som har arbetat på ledningsnivå och är specialiserade på olika affärsutmaningar. Våra konsulter har förmågan att leverera värde från dag ett genom sin gedigna erfarenhet.

VEM tummar aldrig på kvalitén

Att tillsätta en interimskonsult ska gå snabbt, utan att påverka kvalitén. Vi tummar aldrig på vår process. Det gör att vi alltid garanterar en kvalitetssäkrad leverans. För oss är det av yttersta vikt att verkligen förstå vår kunds behov och de utmaningar verksamheten står inför. Innan vi presenterar potentiella konsulter har vi intervjuat, utvärderat genom väl beprövade och certifierade testverktyg, samt kvalitetssäkrat konsulterna via referenstagning.

Vi på VEM har dedikerade resurser som arbetar med Interim Management.

Elin Elmeke
036-570 11 93
elin.elmeke@vem.se
Mats Tidstrand
036-570 11 83
mats.tidstrand@vem.se

När Interim Management är det bästa valet

Det finns många tillfällen då en interimslösning är det bästa alternativet. Det kan exempelvis vara för att initiera och driva förändring och utveckling eller att täcka upp för en person som av olika anledningar inte finns tillgänglig.

En interimskonsult bidrar med ny kunskap, nya perspektiv, stor erfarenhet, samt tempo och energi. De löser inte bara ett tillfälligt behov, utan skapar värde för företaget även efter uppdraget.


Att anlita en interimskonsult har många fördelar:

Tempo: Vi levererar med hög kvalité på kort tid, samt att våra konsulter är experter på att snabbt sätta sig in i nya verksamheter.

Kompetens: Våra konsulter har bred erfarenhet och kan enkelt påvisa effektiviseringar och förbättringar. De levererar ofta även värde till närliggande områden, utanför det specificerade uppdraget.

Flexibelt och kostnadseffektivt:
Ersättning utgår endast för de faktiskt arbetade timmarna och uppdragen kan enkelt förkortas eller förlängas.

Perspektiv: Konsulten är objektiv, har ett utifrånperspektiv och kan därför uttrycka de behov som finns utan att ha blivit färgade eller påverkade.

Referensuppdrag inom interim management
VD
Ekonomichef
Produktionschef
IT-chef
Verksamhetschef
HR-chef
HR Business Partner
Flödeschef
Kvalitetschef
Aktuella Interimsuppdrag

Flertalet av våra interimsuppdrag tillsätts utan annonsering. Om du är intresserad av interimsuppdrag via oss är det därför viktigt att du registrerar dig i vårt konsultnätverk nedan så att VEM vet vem du är.

Registrera dig i vårt interimsnätverk här!