Interim management
|
Bli interimkonsult
|
Anmäl dig till interimsnätverket

Interim management eller tillfällig chef som vi säger i Småland

VEM har lösningen när det tillfälligt saknas medarbetare på en ledande position.

Tillfälligt behov, tillfällig lösning.

Ibland kan förutsättningarna på marknaden ändras snabbt. En tillfällig chef eller kvalificerad specialist kan då vara den bästa lösningen för att hålla företaget på rätt spår.

Erfaren och startklar med kunskap kring omställning

Tillfällig kompetens

En traditionell rekrytering är vanligast vid långsiktiga och planerade personalförändringar. Under en kort utvecklingsfas eller en oväntad förändring, är det dock oftast mer effektivt att använda tillfällig kompetens.

Fördelar med Interim Management

 • Ger tid åt rekrytering som tar tid.
 • Driva förändringsarbete, expansion eller avveckling av en verksamhet.
 • Snabb ersättning när någon slutar.

Referensuppdrag

 • Interim VD
 • Interim Produktionschef
 • Interim Verksamhetschef
 • Interim Personalchef
 • Interim Plant Controller
 • Interim Projektcontroller
 • Interim HR Business Partner
 • Interim Controller
 • Interim Produktionsplanerare
 • Interim Logistic Planner
"Vårt nätverk av interimskonsulter omfattar kunniga ledare med lång erfarenhet och bred kompetens."
Bengt Törnqvist, VEM
"Ibland krävs det en snabb lösning för att fylla ett behov, då kan vi hjälpa er att tillgodose dessa."
Lisa Florby, VEM

Erfaren och startklar

En tillfällig chef har sällan eller aldrig tid att växa in i rollen. Under en begränsad tid ska de vara på plats i organisationer som är i förändring. Det kräver erfarenhet, både av branschen och av att hantera olika situationer. Vi har ett stort antal interimschefer och kvalificerade specialister i vårt nätverk och att de är specialiserade på den typen av uppdrag beror till stor del på att interim management är deras medvetna karriärval.

Exempel på uppdrag

Täcka upp när en traditionell chefsrekrytering tar lång tid.

Företaget expanderar, ut- eller avvecklas.

Förändringsprojekt - När ni behöver en hög genomförandegrad där det kan handla om att upprätthålla en funktion samtidigt som man effektivisering och utvärdering.

Projektuppdrag då en konkret förändring behöver genomföras under en begränsad tidsperiod, men inte längre än så.

Aktuella Interimsuppdrag
No items found.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan erbjuda dig en chef eller kvalificerad specialist.

Kontakta oss
Nätverk