VEM - logotype

VEM TAR ANSVAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Som registrerad i VEMs kandidatnätverk ska du alltid känna dig trygg med de personuppgifter du lämnar till oss.
VEM jobbar alltid konfidentiellt och följer lagen inom dataskydd. Vi behandlar och överför inte dina personuppgifter utan ditt samtycke.

I följande Integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

VEM i Småland AB med organisationsnummer 556832-2134 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Företagets adress är Gjuterigatan 20, 553 18 Jönköping, telefon 036-570 11 80.

Har du som kandidat frågor gällande dina registrerade uppgifter, vill ändra eller radera uppgifter vänligen maila ditt ärende till  dittkandidatkonto@vem.se alternativt kontaktar Elin Elmeke på 036-570 11 93.

VEM har enligt Dataskyddsförordningen utsett dataskyddsombud som även registrerats hos Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

När du söker en ledig tjänst via VEM eller går med i vårt kandidatnätverk behöver vi få viss information från dig för att kunna behandla din ansökan. Din ansökan registreras i VEMs rekryteringssystem, ReachMee och vi behandlar följande personuppgifter; namn, födelsedatum, kön samt kontaktuppgifter som e-post, telefonnummer och adress. För att ansökan ska bli komplett behöver vi även svar på eventuella urvalsfrågor samt CV och personligt brev eller om du själv väljer att söka tjänsten via att importera din LinkedIn profil får VEM tillgång till den informationen som du uppgett där.

Kompetensprofil

För att kunna matcha din profil mot lediga tjänster behöver vi dina personuppgifter. Som laglig grund behandlar vi endast dina personuppgifter enligt det samtycke du lämnat vid registreringen. Lämnar du inte ditt samtycke kan vi inte spara dina uppgifter eller matcha din profil mot lediga tjänster.

Urvalsfrågor

Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan du bli refuserad om du inte uppfyller skallkrav enligt kravspecifikationen.

Arbetspsykologiska tester

Vår rekryteringsprocess använder sig av en eller flera arbetspsykologiska tester. Dina svar på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultat från arbetspsykologiska tester kan ligga till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte. Har du frågor ta kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

Överföring av uppgifter

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för rekryteringskonsulter och administrativ personal på VEM. Söker du en specifik tjänst ger du även ditt samtycke till att göra dina registrerade uppgifter tillgängliga till berört företag som ska rekrytera, VEMs uppdragsgivare. Registrerar du dig i vårt kandidatnätverk utan att söka en specifik tjänst lämnar vi inte ut några uppgifter förrän vi haft kontakt och fått ditt samtycke.

VEM jobbar alltid konfidentiellt och du kan som kandidat känna dig trygg med de personuppgifter du registrerar hos oss. Samtliga anställda på VEM är väl införstådda i den personuppgiftspolicy som gäller.

VEM och kund är självständigt personuppgiftsansvariga. Det vill säga båda parter är personuppgiftsansvariga, var för sig, för den behandling som sker hos respektive part. Vi på VEM är dock är noga med att informera våra uppdragsgivare om hur personuppgifter får hanteras och att spridning ska minimeras.

Lagring och gallring

VEM kommer spara dina personuppgifter i tre år efter att du lämnar ditt samtycke i samband med din registrering, detta för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kandidat och mot våra uppdragsgivare.

Efter tre år kommer vi fråga dig om ett nytt samtycke så att du får möjlighet att fortsätta finnas kvar i vårt kandidatnätverk och matchas mot intressanta tjänster.

Dina rättigheter som registrerad

När VEM samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att VEM inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

VEM förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår policy, aktuell policy finns alltid på hemsidan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss