VEM - logotype

Management, Interim & Styrelserekrytering

Rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar

Experter inom chefsrekrytering

Med 20 års erfarenhet inom branschen kan vi med stolthet säga att vi är en respekterad och professionell partner när tjänster på ledningsnivå ska tillsättas.

Rätt kunskap vid rätt tillfälle?

Det finns många tillfällen då en interimslösning är det bästa alternativet. Under en kort utvecklingsfas eller en oväntad förändring, är det oftast mer effektivt att använda Interim Management.

Rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar

Rätt kompetens är en kritisk faktor och avgörande för att ni ska nå era mål och skapa framgång. VEM lägger stor vikt vid att förstå er affär och era utmaningar, för att leverera den optimala kompetensen. Just därför tar VEM aldrig några genvägar!

Tidigare uppdrag som vi har fått förtroendet att genomföra

Fabrikschef

VD

Sälj- och Marknadschef

Operations Director

Platschef

VD

Produktionsutvecklingschef

VD

Ekonomichef

Administrativ chef

Chef Planering och utvecklingsstöd

VD

HR-chef

CFO

Talent Attraction & Employer Branding Manager

QHSE-chef

Låt inte er interimslösning bara bli en tillfällig chef!

För oss är varje interimsuppdrag ett tillfälle att identifiera möjligheter och sätta relevanta strukturer. Våra dedikerade konsulter Mats och Elin hjälper er hitta rätt kompetens för uppdragen.

Läs mer om interim/

I vårt kandidatnätverk får du tillgång till löpande uppdateringar om jobb som matchar dig.

Anmäl dig genom att registrera ditt CV via knappen nedan så blir du en del av vårt nätverk och finns tillgänglig för matchning i våra kommande rekryteringsuppdrag!

Registrera dig som kandidat
Registrera dig i vårt interimsnätverk

Summan av våra anställdas erfarenhet och kompetens är det som särskiljer oss.