Kontakta oss
|
Insikter

Martin Gerhardsson - Brinnande passion för människors och företags utveckling

Martin Gerhardsson har de senaste sex åren arbetat som researcher och rekryterare på VEM. Han brinner för personlig utveckling, både sin egen, men framför allt för de kandidater och företag han möter. Han anser också att det personliga mötet blir allt viktigare i dagens digitala samhälle.

Genomgående har Martin genom åren arbetat i roller som berört såväl rekrytering som kompetens- och affärsutveckling. När han studerade valde han ämnen som PA (Personal & Arbetsliv) och Strategi för att kunna kombinera mjuka värden med en tydlig affärsförankring. Detta har sedan genomsyrat hans yrkesval.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det mest berikande med mitt jobb är att jag får göra skillnad för människor och företag genom att matcha rätt uppdrag med rätt kandidat och över tid bli en rådgivare i ett större perspektiv.

Vad är utmaningen?
Dagens och inte minst framtidens rekryteringskonsulter måste vara mer mångsidiga än någonsin för att kunna hålla sig i framkant och för att utveckla en långsiktig relation till såväl kandidater som till arbetsgivare. Om vi ska konkurrera med olika digitala lösningar måste en modern rekryteringskonsult kunna bidra till ett större mervärde än vad de digitala alternativen kan. I en föränderlig värld där potential och drivkraft blir allt viktigare i förhållande till erfarenhet, så blir vår förmåga och kunskap av såväl personbedömning som strategisk affärsutvecklingsrådgivning allt mer avgörande.

Vilka är dina styrkor som researcher och rekryteringskonsult?
Eftersom jag inte bara ser detta som ett jobb, utan det är något jag genuint brinner för, så ger jag aldrig upp. När jag i ett uppdrag måste tänka om och hitta nya vägar för att nå rätt kandidat så får jag nyttja min kreativa sida, vilket passar mig väldigt bra.

I min roll eftersträvar jag att möta varje kandidat och företag på ett personligt sätt. Genom ett ömsesidigt utbyte så möjliggör det i slutändan ofta strategiskt värdefulla insikter och mervärden för alla berörda parter.

Vad ser du fram emot just nu?
Jag ser fram emot att få vara med på VEMs fortsatta positionerings- och tillväxtresa. VEMs angreppssätt och synsätt på rekrytering och interimslösningar kommer att vara avgörande för att säkerställa våra kunders kompetensförsörjning både kort- och långsiktigt och för att kandidaten skall kunna få ett personligt och långsiktigt stöd i sin karriärutveckling.

Fler artiklar om våra kollegor och annat intressant hittar du här >>

Genomgående har Martin genom åren arbetat i roller som berört såväl rekrytering som kompetens- och affärsutveckling. När han studerade valde han ämnen som PA (Personal & Arbetsliv) och Strategi för att kunna kombinera mjuka värden med en tydlig affärsförankring. Detta har sedan genomsyrat hans yrkesval.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det mest berikande med mitt jobb är att jag får göra skillnad för människor och företag genom att matcha rätt uppdrag med rätt kandidat och över tid bli en rådgivare i ett större perspektiv.

Vad är utmaningen?
Dagens och inte minst framtidens rekryteringskonsulter måste vara mer mångsidiga än någonsin för att kunna hålla sig i framkant och för att utveckla en långsiktig relation till såväl kandidater som till arbetsgivare. Om vi ska konkurrera med olika digitala lösningar måste en modern rekryteringskonsult kunna bidra till ett större mervärde än vad de digitala alternativen kan. I en föränderlig värld där potential och drivkraft blir allt viktigare i förhållande till erfarenhet, så blir vår förmåga och kunskap av såväl personbedömning som strategisk affärsutvecklingsrådgivning allt mer avgörande.

Vilka är dina styrkor som researcher och rekryteringskonsult?
Eftersom jag inte bara ser detta som ett jobb, utan det är något jag genuint brinner för, så ger jag aldrig upp. När jag i ett uppdrag måste tänka om och hitta nya vägar för att nå rätt kandidat så får jag nyttja min kreativa sida, vilket passar mig väldigt bra.

I min roll eftersträvar jag att möta varje kandidat och företag på ett personligt sätt. Genom ett ömsesidigt utbyte så möjliggör det i slutändan ofta strategiskt värdefulla insikter och mervärden för alla berörda parter.

Vad ser du fram emot just nu?
Jag ser fram emot att få vara med på VEMs fortsatta positionerings- och tillväxtresa. VEMs angreppssätt och synsätt på rekrytering och interimslösningar kommer att vara avgörande för att säkerställa våra kunders kompetensförsörjning både kort- och långsiktigt och för att kandidaten skall kunna få ett personligt och långsiktigt stöd i sin karriärutveckling.

Fler artiklar om våra kollegor och annat intressant hittar du här >>
Kontakta oss
Nätverk