Kontakta oss
|
Insikter
VEM - logotype

Mats Tidstrand - Engagemanget bakom att er tillfälliga chef ger permanenta förbättringar

Mats Tidstrand kommer från en bakgrund av att driva och leda verksamheter med ett stort fokus på affärs- och organisationsutveckling. På VEM ansvarar han för vårt interimserbjudande där han arbetar nära våra kunder och konsulter och säkerställer att ni finner bästa möjliga lösning för er organisation.

Mats Tidstrand, Senior konsult Interim Management, har många års erfarenhet i ledande befattningar genom VD- och försäljningschefspositioner, främst inom media och andra tjänstebolag. Han har lett flera organisationer genom transformeringar som digitalisering, förändrat kundfokus och utmanande förändringsprocesser. Hans erfarenhet att leda stora organisationer har gett honom en gedigen kompetens inom ledarskap med fokus på kompetensutveckling och kundnytta.

På VEM är Mats huvudsakliga ansvarsområde Interim Management, där han med sin erfarenhet kan stötta i diverse organisatoriska frågor och hjälpa kunder se möjligheter och bidra till utveckling. Mats lägger även ett stort fokus på att utöka och underhålla det konsultnätverk VEM har och som idag uppgår till ca 350 erfarna och kompetenta konsulter. Mats dagliga dialog med uppdragsgivare har gett honom en god insikt i många branschers utmaningar och utvecklingsbehov. Tack vare en frekvent kontakt och löpande kvalitetssäkring av VEMs konsultnätverk skapar det mycket goda förutsättningar att hitta exakt rätt kompetens på kort tid till varje uppdrag.

Vad är det bästa med att arbeta med VEMs interimserbjudande? Först och främst är det att jag får ett dagligt utbyte med konsulter i vårt nätverk med representation från i princip alla branscher och kompetenser, från exekutiv ledningsnivå till kvalificerade specialister.

Inblicken i våra kunders verksamheter är också en väldigt givande del av vardagen. Att tillsätta en interimskonsult kräver ofta en snabb process men med kravet att aldrig tumma på kvalitén. Att förstå uppdragsgivarens behov av en interim lösning är avgörande för att hitta rätt konsult, vilket ofta medför att det utförda uppdraget inte enbart förvaltar och driver den dagliga verksamheten utan även starkt kan bidra till att utveckla både processer och organisation.

Mats Tidstrand, Senior konsult Interim Management, har många års erfarenhet i ledande befattningar genom VD- och försäljningschefspositioner, främst inom media och andra tjänstebolag. Han har lett flera organisationer genom transformeringar som digitalisering, förändrat kundfokus och utmanande förändringsprocesser. Hans erfarenhet att leda stora organisationer har gett honom en gedigen kompetens inom ledarskap med fokus på kompetensutveckling och kundnytta.

På VEM är Mats huvudsakliga ansvarsområde Interim Management, där han med sin erfarenhet kan stötta i diverse organisatoriska frågor och hjälpa kunder se möjligheter och bidra till utveckling. Mats lägger även ett stort fokus på att utöka och underhålla det konsultnätverk VEM har och som idag uppgår till ca 350 erfarna och kompetenta konsulter. Mats dagliga dialog med uppdragsgivare har gett honom en god insikt i många branschers utmaningar och utvecklingsbehov. Tack vare en frekvent kontakt och löpande kvalitetssäkring av VEMs konsultnätverk skapar det mycket goda förutsättningar att hitta exakt rätt kompetens på kort tid till varje uppdrag.

Vad är det bästa med att arbeta med VEMs interimserbjudande? Först och främst är det att jag får ett dagligt utbyte med konsulter i vårt nätverk med representation från i princip alla branscher och kompetenser, från exekutiv ledningsnivå till kvalificerade specialister.

Inblicken i våra kunders verksamheter är också en väldigt givande del av vardagen. Att tillsätta en interimskonsult kräver ofta en snabb process men med kravet att aldrig tumma på kvalitén. Att förstå uppdragsgivarens behov av en interim lösning är avgörande för att hitta rätt konsult, vilket ofta medför att det utförda uppdraget inte enbart förvaltar och driver den dagliga verksamheten utan även starkt kan bidra till att utveckla både processer och organisation.

Kontakta oss