Uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera
VEM - logotype

CFO

-

Herenco

CFO

-

Herenco

VEM - logotype

CFO

-

Herenco

VEM söker en verksamhets- och affärsorienterad CFO till Herenco AB. Verksamheten är en betydande del av Herenco-koncernen och omfattar såväl Emballator-gruppen som Pacs-On.

CFO

|

Herenco

VEM söker en verksamhets- och affärsorienterad CFO till Herenco AB. Verksamheten är en betydande del av Herenco-koncernen och omfattar såväl Emballator-gruppen som Pacs-On.

 

 

Om tjänsten

Som CFO förväntas du agera framåtriktat och bidra till koncernens utveckling genom ett engagerat och nyfiket förhållningssätt. I rollen kommer du arbeta på både strategisk, taktisk och operativ nivå i syfte att stötta och utmana bolagen till ökad tillväxt och innovation. Du analyserar och följer upp samt driver aktiviteter kopplat till utvecklingsområden och avvikelser ur såväl koncern- som bolagsperspektiv. Som CFO förväntas du ta en aktiv roll i koncernens löpande bolagsuppföljning (business review). 

 

Du ansvarar övergripande för att verksamheten har en redovisning och uppföljning som säkerställer såväl externa som interna krav. Rollen kräver en god affärsmässig förståelse för komplexa strukturer samtidigt som du utifrån situationen har ett detaljintresse. Du leder en väl fungerande ekonomiorganisation bestående av en redovisningschef samt en ekonomiassistent.  

 

 

Om dig

För att lyckas i rollen krävs ett genuint intresse för verksamhetsutveckling samt erfarenhet som ekonomichef eller controller från ett medelstort eller stort bolag/koncern.

 

Du har generellt god erfarenhet av att arbeta i komplexa ERP-system, meriterande är erfarenhet av SAP och Ocra. Uppdraget förutsätter att du är van vid att analysera och följa upp stora mängder data samt har gedigen erfarenhet av kassaflöde och finansiella nyckeltal. Utöver detta förväntas du kunna omsätta analys till praktiska förbättringsaktiviterer inom koncernen.

 

Du har en god social kompetens, ett prestigelöst förhållningssätt samt en vilja att göra skillnad. Som ledare är du trygg och intresserad av att utveckla både dina medarbetare och verksamhetens processer. Du sätter upp höga mål och jobbar hårt för att nå dessa samtidigt som du är strukturerad och organiserad.

Rollen kräver en generell kunskap om aktuella redovisnings- samt skatteregler.

 

 

Om Herenco-koncernen

Herenco Holding AB är ett familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som genom sina förvärv och bolag bidrar till att skapa värde för medarbetare, kunder och samhällena vi verkar i. Verksamheten består av: Herenco AB, Hamhus, och Herenco Invest.

Herenco AB består av koncernerna Emballator och PacsOn med ambitionen att vara en fantastisk förpackningsaktör.

Vi vill att Emballator och PacsOn skall vara kundens förstahandsval genom att uppfattas som den mest innovativa och hållbara partnern i norra Europa när det kommer till förpackningar av plåt, plast och well. 

Vi är idag ca 1100 anställda och omsätter ca 3 MDR KR.

 

 

Bra att veta

Du rapporterar till VD och ingår i koncernens funktionella ledningsgrupp. Placeringsort är Jönköping och i rollen ingår resor till koncernens bolag. Vi tillämpar löpande urval och önskar din ansökan via vår hemsida www.vem.se senast den 28 juni.

 

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Elin Elmeke
Telefon:
036-570 11 93
Bo Arberg
Telefon:
036-570 11 87
Kontaktperson hos VEM:
Elin Elmeke
Telefon:
036-570 11 93
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se