Aktuella uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera

Operations Manager

Läs mer

Operations Manager

-

Jönköping University

Ansök här

Motiveras du av att arbeta brett och av att utveckla en verksamhet? Drivs du av att bygga förtroende, skapa hållbara relationer och att ha ett stort kontaktnät? Trivs du med utvecklings- och förändringsarbete i en dynamisk och internationell miljö? Då kan du vara vår nya Operations Manager på Högskolan för lärande och kommunikation, HLK!

Operations Manager

|

Jönköping University

På uppdrag av HLK’s VD har du som Operations Manager det operativa ansvaret för att driva och utveckla verksamheten i linje med dess vision. Rollen innebär att du har operativt ansvar för övergripande planering samt att du följer upp prognoser, budget och resultat. Som Operations Manager är du även representant i olika lärosätesövergripande forum där du på ett tydligt och engagerat sätt förväntas företräda HLK´s åsikter, önskemål och förväntningar. Du kommer att arbeta nära HLK´s VD där ni ur ett strategiskt perspektiv samarbetar för att bidra till att verksamheten utvecklas positivt.

För att lyckas i rollen har du dokumenterat god erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter samtidigt som du har god förmåga att skapa hållbara relationer på olika nivåer i en organisation. God förståelse för ekonomi, styrning och uppföljning är ett krav för tjänsten.

Vi söker dig som är kommunikativ och analytisk, där du snabbt kan se samband och hur olika ageranden kommer att påverka verksamheten i såväl det korta som det långa perspektivet. Rollen kräver att du planerar och genomför ditt arbete självständigt och målinriktat samtidigt som du tar dig tid att involvera och samarbeta med dina kollegor. Vi ser gärna att du har relevant akademisk utbildning samt ett antal års erfarenhet från en ledande befattning. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av utbildningsverksamhet.

Då Jönköping University har en tydlig internationell prägel ställs krav på god skriftlig och kommunikativ förmåga på såväl svenska som på engelska. Tjänsten är placerad i Jönköping, du rapporterar till VD för Högskolan för lärande och kommunikation och du ingår i bolagets ledningsgrupp.

Om Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av internationalisering, entreprenörsanda och samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter. Högskolan är organiserad som en koncern, med en stiftelse som moderorganisation och sex helägda dotterbolag, varav Högskolan för lärande och kommunikation är ett. Utbildning och forskning bedrivs vid fyra fackhögskolor. Högskolan har ca 12 000 studenter varav 2000 internationella, ca 800 anställda och omsätter ca 800 mnkr.

Kontaktperson hos VEM:
Bo Arberg
Telefon:
036-570 11 87
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Bo Arberg
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Bo Arberg
Telefon:
E-post:
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se
Kontakt