Uppdrag
|
Tidigare uppdrag
|
Prenumerera
VEM - logotype

Platschef med centralt uppdrag

-

Stena Stål

Platschef med centralt uppdrag

-

Stena Stål

VEM - logotype

Platschef med centralt uppdrag

-

Stena Stål

Till Stena Stål söker VEM en Platschef till en produktions- och distributionsenhet med ett nationellt uppdrag inom Stena-koncernen.

Platschef med centralt uppdrag

|

Stena Stål

VEM söker en Platschef med industriell erfarenhetsbakgrund och som står för ett engagerat och inkluderande ledarskap. Verksamheten är den inom koncernen utvalda anläggningen att leverera specialstål till kunder på en rikstäckande nivå.

 

 

Om tjänsten

I rollen som Platschef har du det övergripande ansvaret för en anläggning i Värnamo som bearbetar och levererar högkvalitativa produkter till industriella kunder i hela Sverige. Inom anläggningen ryms både en grossistverksamhet och en produktion med vidareförädling av specialstål med materialleveranser enligt kundernas unika behov. Verksamheten i Värnamo har exklusivitet inom koncernen på att bearbeta och leverera specialstål till Stena Ståls kunder på nationell nivå. En avgörande framgångsfaktor är och kommer fortsatt att vara den ständigt utvecklande distributions- och logistikfunktionen. Den sträcker sig från inlevererat gods från internationella leverantörer genom produktionsapparaten fram till utleverans till kund.

Ditt ansvar för siten innebär bland annat ledning av personal, produktion, logistik/distribution, kvalitet, arbetsmiljö, hållbarhetsfrågor och ekonomi. I samarbete med din platsledning har du det strategiska ansvaret att formulera, implementera och följa upp handlingsplaner baserat på Stena Ståls övergripande strategi. Du kommer prioritera att säkerställa effektiva driftsprocesser och upprätthålla en kundservice i världsklass med en hög leveransprecision.

Ditt team består av cirka 30 erfarna och kompetenta medarbetare, inklusive sex direktrapporterande. Du rapporterar i linjen till Chefen Logistik och Produktion som ingår i Stena Ståls ledningsgrupp, och du förväntas ta en aktiv del av dennes ledningsgrupp för Logistik och Produktion. Med denna position har du inte bara en lokal ledarroll utan även en central uppdrag inom koncernen, där du påverkar och bidrar till framgången för hela Stena Stål.

 


Om dig

Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare med bakgrund från en industriell miljö och som har god kompetens inom logistik och supply chain. Vidare drivs du av att vidareutveckla interna processer och strukturer för optimerad produktion och flöden. Du är en van förbättringsledare och det är en stor fördel om du behärskar Lean-principer. Det är av vikt att du trivs med och känner dig trygg i att få ett betydande eget ansvar med ett stort handlingsutrymme. Oaktat att företaget är en del av en den stora privatägda Stena Metall-koncernen är beslutsvägarna korta och snabba och det ges ett stort delegerat ansvar. Därför blir dina möjligheter att påverka och göra skillnad i det dagliga arbetet stora!

 

Företaget tar ordet!

Vi är en av de ledande företagen i branschen i Sverige och är en del av stabila framgångsrika privatägda Stena-sfären. Som en av de marknadsledande aktörerna prioritar vi områden såsom ett inkluderande ledarskap, ett engagerat medarbetarskap och långsiktigt hållbara affärer som bygger på kompetens och en god förståelse för våra kunders behov.

Som medarbetare hos oss blir du en del av en miljö som präglas av en stark gemenskap och öppen kommunikation. Här får du möjligheten att utvecklas och utmana dig själv varje dag samtidigt som du bidrar till att skapa förutsättningar som gör oss till kundens första val. Du blir en del av något stort!

På Stena är vi noga med att leva våra värderingar som är; enkelt, tryggt och utvecklande. Vi tror att en öppen kommunikation, respekt och ansvarstagande skapar en miljö där innovation och kreativitet blomstrar. Genom att sätta våra värderingar i centrum för ditt ledarskap kommer du att guida ditt team mot gemensamma mål och samtidigt främja en hälsosam och balanserad arbetsplats. Det börjar med dig!

 

Bra att veta

Rollen är placerad på Stena Ståls anläggning i Värnamo och du rapporterar till Chefen för Logistik och Produktion som är en del av Stena Ståls ledningsgrupp på central nivå. För denna tjänst önskar vi din ansökan via vår hemsida senast 16 januari. Rekryteringsprocessen sträcker sig över julperioden, varför vi har begränsade möjligheter att svara på frågor under denna period. Vänta dock inte med att sända in din ansökan, då urval sker löpande. 

Kontaktperson hos VEM:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos VEM:
Eva Dehn Eriksson
Telefon:
036-570 11 81
Sophia Malaki
Telefon:
036-570 11 84
Kontaktperson hos VEM:
Eva Dehn Eriksson
Telefon:
036-570 11 81
Gjuterigatan 20
Telefon växel: 036–570 11 80
E-post: info@vem.se