Rekrytering
|
Executive Search
|
Second Opinion
|
Styrelserekrytering

Rekrytering -Hos VEM finns er nästa chef!

Rätt organisation kan ta företaget framåt.
VEM vet hur du får rätt kandidat till den roll ni söker.

Rätt kandidat till varje uppdragsgivare.

Vi har över 20 års erfarenhet av chefs- och managmentrekrytering och en djupgående kunskap kring vilka frågor som ska ställas och analyser som bör göras. För oss kommer varje uppdrag med sina egna specifika utmaningar.

Rekrytering – det viktigaste valet.

När ditt företag anlitar VEM för att rekrytera en ny chef eller specialist, använder vi erfarenheten och noggrannheten hos våra rekryteringskonsulter. Vi kompletterar det med beprövade tester och urvalsmetoder. Allt för att ni ska få en medarbetare med både rätt kunnande och rätt personlighet för er företagskultur.

Vikten av närvaro

När det handlar om att etablera förtroende och förståelse i såväl nätverk som företag finns det få saker som är lika viktiga som närvaro. Vår kunskap om den region vi arbetar i och de starka kompetenser som utvecklas här ger oss optimala förutsättningar att snabbt hitta fram till lösningar på våra kunders behov. Från start till mål får du all nödvändig information för att kunna överblicka rekryteringens status.

Rätt management

Vad är rätt ledning? Tillsammans med oss inleder vi varje managementrekrytering med att gemensamt belysa våra kunders behov och önskade utveckling. På så sätt undviker vi eventuella fallgropar och kan tydliggöra vilka förmågor de kandidater vi senare presenterar ska besitta för att ta er till nästa nivå.

Våra styrkor:

 • Lång erfarenhet av olika typer av verksamheter
 • Gedigen verksamhetsförståelse
 • Konsulterande och rannsakande
 • Kompetensbaserat
 • Kompletterar vår erfarenhet med tester 
 • Engagemang
"Vi hjälper er att identifiera potential, förmåga och kapacitet istället för att enbart titta i backspegeln och fokusera på tidigare erfarenheter."
Lisa Florby, VEM

Searchprocessen

Vi har dedikerade researchers som involveras i samtliga av våra rekryteringsprocesser för att genomföra en gedigen research. Beroende på uppdrag tar vi ställning till vilka relevanta verktyg och kanaler som är lämpliga att använda för att leta reda på potentiella kandidater med relevant erfarenhet och kunskap. Se även Executive Search.

Stegen till rätt kandidat

 • Kravprofil
 • Val av rekryteringsmetod
 • Annonsering
 • Search
 • Urval
 • Intervjuer och Tester
 • Referenser
 • Slutligt urval
 • Presentation av slutkandidater
 • Uppföljning
 • Garanti

Tystnadsplikt

Förhållandet mellan er som uppdragsgivare och VEM grundar sig i ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Vi har fullständig diskretion rörande uppdragsgivarens angelägenheter såsom omorganisationer ochaffärsplaner.

VEM förbinder sig att inte till någon i företaget utomstående person yppa eller obehörigt dra nytta av affärshemligheter. Detta gäller även beträffande information som uppkommer i samband med intervjutillfällen med kandidater. I enlighet med GDPR är VEM personuppgiftsansvarig och informationen om kandidaterna tillhör VEM. 

Som uppdragsgivare förbinder ni er till att behandla all information om kandidater konfidentiellt, samt begränsa spridning av konfidentiell information till att omfatta enbart de som är ansvariga för aktuell rekrytering.

Aktuella uppdrag

Hållbarhetschef

|

Vätterhem

Sista ansökningsdag:
July 3, 2019

Vätterhem söker dig som brinner för att förbättra människors vardag och vill bidra till Jönköpings utveckling i en mer hållbar riktning.

Redovisningschef

|

Thule Sweden AB

Sista ansökningsdag:
August 24, 2019

VEM söker en självgående och initiativtagande Redovisningschef till Thule Sweden AB och som i rollen ska leda den fortsatta utvecklingen av bolagets redovisningsarbete.

VD

|

Emballator Metal Group

Sista ansökningsdag:
July 6, 2019

VEM söker en affärsorienterad VD till Emballator Metal Group som skall leda gruppens fortsatta internationella expansion.

Rekryteringskonsult

|

VEM

Sista ansökningsdag:
July 6, 2019

VEM söker en affärsorienterad rekryteringskonsult som vill bidra till bolagets fortsatta utveckling och leverera tjänster med hög kvalitet och stort engagemang till våra uppdragsgivare!

Supporttekniker

|

Jönköping University

Sista ansökningsdag:
July 13, 2019

Vem söker en supporttekniker med inriktning mot kontohantering i Microsoftmiljö till Jönköping University, IT-service.

Teamledare och C#-utvecklare

|

Coloreel

Sista ansökningsdag:
August 17, 2019

VEM söker en erfaren C#-utvecklare samt teamledare till Coloreel som brinner för nyskapande och som vill påverka dagens och framtidens produkter inom trådinfärgning.

Senior Provningsingenjör

|

Coloreel

Sista ansökningsdag:
July 27, 2019

VEM söker en senior provningsingenjör till Coloreel som vill vara drivande i att forma och utveckla bolagets metoder och arbetssätt avseende validering och verifiering för dagens och framtidens produkter inom trådinfärgning.

HR-ansvarig

|

Herenco

Sista ansökningsdag:
July 6, 2019

VEM söker en verksamhetsnära och driven HR-ansvarig till Herenco som på koncernnivå ska leda och utveckla gruppens HR-arbetet.  

Teknisk Projektledare Förutveckling

|

Husqvarna Group

Sista ansökningsdag:
June 25, 2019

VEM söker dig som brinner för konceptutveckling och innovation, är duktig på att driva projekt och vill vara med och påverka Husqvarnas framtidsprodukter!

International Key Account Manager

|

Care of Sweden AB

Sista ansökningsdag:
July 13, 2019

Care of Sweden växer och behöver förstärka exportavdelningen för att möta en ökad efterfrågan och förväntad tillväxt.

Divisions Controller

|

Husqvarna Group

Sista ansökningsdag:
June 27, 2019

Till Husqvarna Group söker vi en verksamhetsorienterad och erfaren Divisions Controller som ska ansvara för den finansiella styrningen inom Husqvarna Divisionen.

E-handelsansvarig - Konfidentiellt

|

Konfidentiell

Sista ansökningsdag:
June 26, 2019

Vi söker en e-handelsansvarig till ett företag som är i en expansiv fas och vill stärka sitt sälj- och  marknadsteam.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan erbjuda dig en chef eller kvalificerad specialist.

Kontakta oss
Nätverk