Rekrytering
|
Executive Search
|
Second Opinion
|
Styrelserekrytering

Rekrytering -Hos VEM finns er nästa chef!

Rätt organisation kan ta företaget framåt.
VEM vet hur du får rätt kandidat till den roll ni söker.

Rätt kandidat till varje uppdragsgivare.

Vi har över 20 års erfarenhet av chefs- och managmentrekrytering och en djupgående kunskap kring vilka frågor som ska ställas och analyser som bör göras. För oss kommer varje uppdrag med sina egna specifika utmaningar.

Rekrytering – det viktigaste valet.

När ditt företag anlitar VEM för att rekrytera en ny chef eller specialist, använder vi erfarenheten och noggrannheten hos våra rekryteringskonsulter. Vi kompletterar det med beprövade tester och urvalsmetoder. Allt för att ni ska få en medarbetare med både rätt kunnande och rätt personlighet för er företagskultur.

Vikten av närvaro

När det handlar om att etablera förtroende och förståelse i såväl nätverk som företag finns det få saker som är lika viktiga som närvaro. Vår kunskap om den region vi arbetar i och de starka kompetenser som utvecklas här ger oss optimala förutsättningar att snabbt hitta fram till lösningar på våra kunders behov. Från start till mål får du all nödvändig information för att kunna överblicka rekryteringens status.

Rätt management

Vad är rätt ledning? Tillsammans med oss inleder vi varje managementrekrytering med att gemensamt belysa våra kunders behov och önskade utveckling. På så sätt undviker vi eventuella fallgropar och kan tydliggöra vilka förmågor de kandidater vi senare presenterar ska besitta för att ta er till nästa nivå.

Våra styrkor:

 • Lång erfarenhet av olika typer av verksamheter
 • Gedigen verksamhetsförståelse
 • Konsulterande och rannsakande
 • Kompetensbaserat
 • Kompletterar vår erfarenhet med tester 
 • Engagemang
"Vi hjälper er att identifiera potential, förmåga och kapacitet istället för att enbart titta i backspegeln och fokusera på tidigare erfarenheter."
Lisa Florby, VEM

Searchprocessen

Vi har dedikerade researchers som involveras i samtliga av våra rekryteringsprocesser för att genomföra en gedigen research. Beroende på uppdrag tar vi ställning till vilka relevanta verktyg och kanaler som är lämpliga att använda för att leta reda på potentiella kandidater med relevant erfarenhet och kunskap. Se även Executive Search.

Stegen till rätt kandidat

 • Kravprofil
 • Val av rekryteringsmetod
 • Annonsering
 • Search
 • Urval
 • Intervjuer och Tester
 • Referenser
 • Slutligt urval
 • Presentation av slutkandidater
 • Uppföljning
 • Garanti

Tystnadsplikt

Förhållandet mellan er som uppdragsgivare och VEM grundar sig i ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Vi har fullständig diskretion rörande uppdragsgivarens angelägenheter såsom omorganisationer ochaffärsplaner.

VEM förbinder sig att inte till någon i företaget utomstående person yppa eller obehörigt dra nytta av affärshemligheter. Detta gäller även beträffande information som uppkommer i samband med intervjutillfällen med kandidater. I enlighet med GDPR är VEM personuppgiftsansvarig och informationen om kandidaterna tillhör VEM. 

Som uppdragsgivare förbinder ni er till att behandla all information om kandidater konfidentiellt, samt begränsa spridning av konfidentiell information till att omfatta enbart de som är ansvariga för aktuell rekrytering.

Aktuella uppdrag

Marknadschef

|

Svenska Hem

Sista ansökningsdag:
October 16, 2019

Svenska Hem står inför en spännande tillväxtresa och söker nu en kommersiell Marknadschef som vill driva utvecklingen av verksamhetens varumärke och befästa positioneringen på marknaden.

VD

|

Tarsier Studios AB

Sista ansökningsdag:
November 14, 2019

Tarsier Studios söker en VD som vill leda ett av Sveriges i särklass mest unika spelutvecklingsbolag som har fokus på nydanande unika och kvalitativa spel.

Redovisningschef

|

Thule Sweden AB

Sista ansökningsdag:
September 30, 2019

VEM söker en självgående och initiativtagande Redovisningschef till Thule Sweden AB och som i rollen ska leda den fortsatta utvecklingen av bolagets redovisningsarbete.

Finance Director

|

Isaberg Rapid AB

Sista ansökningsdag:
September 30, 2019

VEM söker en verksamhets- och affärsorienterad Finance Director till Isaberg Rapid. I rollen förväntas du vara med och fortsätta utveckla såväl verksamheten som din ekonomiorganisation i en internationell företagsmiljö.

Försäljningschef

|

Aebi Schmidt Sweden AB

Sista ansökningsdag:
November 9, 2019

Till Aebi Schmidt Sweden AB söker vi en engagerad och handlingskraftig Försäljningschef som vill leda och utveckla försäljningsorganisationen på den svenska marknaden inom en global koncern.

Lagerchef

|

Mio

Sista ansökningsdag:
September 28, 2019

VEM söker en handlingskraftig Lagerchef till Mio som vill leda och driva utvecklingen av centrallagret för Sveriges snabbast växande företag inom möbler och inredning.

Administrativt ansvarig

|

VEM

Sista ansökningsdag:
September 30, 2019

Vi söker en drivande och engagerad Administrativt ansvarig som vill bidra till VEM’s fortsatta utveckling!

Product Quality Manager

|

Coloreel

Sista ansökningsdag:
September 29, 2019

VEM söker en Product Quality Manager till Coloreel som med stort engagemang vill säkerställa leverans av hög produktkvalitet för dagens och framtidens produkter inom trådinfärgning.

Produktionschef

|

Gnutti Carlo Sweden AB

Sista ansökningsdag:
September 28, 2019

Till Gnutti Carlo söker VEM en erfaren och trygg ledare med erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla produktionsverksamhet och dess medarbetare.

Säljare

|

BNI

Sista ansökningsdag:
October 6, 2019

VEM söker dig som med starkt resultatfokus och förmåga att bygga relationer vill utveckla BNIs verksamhet i Småland.

Senior Provningsingenjör

|

Coloreel

Sista ansökningsdag:
September 20, 2019

VEM söker en senior provningsingenjör till Coloreel som vill vara drivande i att forma och utveckla bolagets metoder och arbetssätt avseende validering och verifiering för dagens och framtidens produkter inom trådinfärgning.

Teamledare och C#-utvecklare

|

Coloreel

Sista ansökningsdag:
September 20, 2019

VEM söker en erfaren C#-utvecklare samt teamledare till Coloreel som brinner för nyskapande och som vill påverka dagens och framtidens produkter inom trådinfärgning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan erbjuda dig en chef eller kvalificerad specialist.

Kontakta oss
Nätverk