Rekrytering
|
Executive Search
|
Second Opinion
|
Styrelserekrytering

Rekrytering -Hos VEM finns er nästa chef!

Rätt organisation kan ta företaget framåt.
VEM vet hur du får rätt kandidat till den roll ni söker.

Rätt kandidat till varje uppdragsgivare.

Vi har över 20 års erfarenhet av chefs- och managmentrekrytering och en djupgående kunskap kring vilka frågor som ska ställas och analyser som bör göras. För oss kommer varje uppdrag med sina egna specifika utmaningar.

Rekrytering – det viktigaste valet.

När ditt företag anlitar VEM för att rekrytera en ny chef använder vi erfarenheten och noggrannheten hos våra rekryteringskonsulter. Vi kompletterar det med beprövade tester och kompetensbaserat arbetssätt. Allt för att ni ska få en medarbetare med både rätt kunnande, rätt potential och rätt personlighet för er företagskultur.

Vikten av närvaro

När det handlar om att etablera förtroende och förståelse i såväl nätverk som företag finns det få saker som är lika viktiga som närvaro. Vår kunskap om den region vi arbetar i och de starka kompetenser som utvecklas här ger oss optimala förutsättningar att snabbt hitta fram till lösningar på våra kunders behov. Från start till mål får du all nödvändig information för att kunna överblicka rekryteringens status.

Rätt management

Vad är rätt ledning? Tillsammans med oss inleder vi alla uppdrag med en gemensamt belysa våra kunders behov och önskade utveckling. Vi besöker Ert företag och träffar ett flertal olika intressenter för att vi ska bilda oss en uppfattning om tjänsten, viktiga kompetenser, verksamheten och företagskulturen. På så sätt undviker vi eventuella fallgropar och kan tydliggöra vilka förmågor de kandidater vi senare presenterar ska besitta för att ta er till nästa nivå.

Våra styrkor:

 • Lång erfarenhet av olika typer av verksamheter
 • Gedigen verksamhetsförståelse
 • Konsulterande och rannsakande
 • Kompetensbaserat arbetssätt
 • Kompletterar vår erfarenhet med tester 
 • Engagemang
"Vi hjälper er att identifiera potential, förmåga och kapacitet istället för att enbart titta i backspegeln och fokusera på tidigare erfarenheter."
Eva Dehn Eriksson, VEM

Searchprocessen

Vi har en väl utvecklad och framgångsrik searchprocess. Våra dedikerade researchers involveras i samtliga av våra rekryteringsprocesser. De kartlägger potentiella kandidater och tar kontakt med de profiler som är intressanta för uppdraget. Vi genomför en bred search både i och utanför vårt nätverk.

Stegen till rätt kandidat

 • Kravprofil
 • Val av rekryteringsmetod
 • Annonsering
 • Search
 • Urval
 • Intervjuer och Tester
 • Referenser
 • Slutligt urval
 • Presentation av slutkandidater
 • Uppföljning
 • Garanti

Tystnadsplikt

Förhållandet mellan er som uppdragsgivare och VEM grundar sig i ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Vi har fullständig diskretion rörande uppdragsgivarens angelägenheter såsom omorganisationer och affärsplaner.


VEM förbinder sig att inte till någon i företaget utomstående person yppa eller obehörigt dra nytta av affärshemligheter. Detta gäller även beträffande information som uppkommer i samband med intervjutillfällen med kandidater. I enlighet med GDPR är VEM personuppgiftsansvarig och informationen om kandidaterna tillhör VEM.

Som uppdragsgivare förbinder ni er till att behandla all information om kandidater konfidentiellt, samt begränsa spridning av konfidentiell information till att omfatta enbart de som är ansvariga för aktuell rekrytering.

Aktuella uppdrag

Produktionschef

|

BTT Plåt AB

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

VEM söker till BTT en produktionschef som med ett engagerat ledarskap vill leda och vidareutveckla en förstklassig produktion inom plåtbearbetning.

HR-ansvarig

|

HAGS Aneby AB

Sista ansökningsdag:
November 1, 2021

Till HAGS Aneby söker VEM en engagerad HR-ansvarig som vill driva och utveckla HR-funktionen i en internationell koncern.

Ekonomichef

|

NPP

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

NPP söker en engagerad Ekonomichef som vill anta en central roll i verksamhetens fortsatta utveckling.

Arbetsmiljöspecialist

|

Stena Aluminium AB

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

Till Stena Aluminium söker VEM en Arbetsmiljöspecialist som är en supportfuntion till hela verksamheten inom området arbetsmiljö och säkerhet.

Senior konsult

|

VEM AB

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

Vill du bli en del av vårt engagerade team på VEM?

Finance Manager

|

Etac

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

Etac söker en Finance Manager som vill vara med och driva utvecklingen i en av koncernens betydande enheter för utveckling och tillverkning.

Platschef

|

Konfidentiell

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

För kunds räkning söker VEM en engagerad Platschef som med ett tryggt ledarskap ska leda och utveckla en enhet inom åkeribranschen.

Platschef

|

Vibracoustic

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

Till Vibracoustic söker VEM en Platschef som med ett engagerat ledarskap ska leda och utveckla fabriken i Forsheda!

Internationell Produktchef

|

Etac

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

Etac söker en Internationell Produktchef som vill vara med och driva utvecklingen av livsviktiga produkter i ett expansivt företag.

Team Manager El & Automation

|

Etteplan

Sista ansökningsdag:
October 29, 2021

VEM söker dig som brinner för kundorienterat arbete och ledarskap och som vill vara med på Etteplans stora utvecklingsresa.

Registrera dig i vårt kandidatnätverk

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss
Nätverk