Rekrytering
|
Executive Search
|
Second Opinion
|
Styrelserekrytering

Rekrytering -Hos VEM finns er nästa chef!

Rätt organisation kan ta företaget framåt.
VEM vet hur du får rätt kandidat till den roll ni söker.

Rätt kandidat till varje uppdragsgivare.

Vi har över 20 års erfarenhet av chefs- och managmentrekrytering och en djupgående kunskap kring vilka frågor som ska ställas och analyser som bör göras. För oss kommer varje uppdrag med sina egna specifika utmaningar.

Rekrytering – det viktigaste valet.

När ditt företag anlitar VEM för att rekrytera en ny chef eller specialist, använder vi erfarenheten och noggrannheten hos våra rekryteringskonsulter. Vi kompletterar det med beprövade tester och urvalsmetoder. Allt för att ni ska få en medarbetare med både rätt kunnande och rätt personlighet för er företagskultur.

Vikten av närvaro

När det handlar om att etablera förtroende och förståelse i såväl nätverk som företag finns det få saker som är lika viktiga som närvaro. Vår kunskap om den region vi arbetar i och de starka kompetenser som utvecklas här ger oss optimala förutsättningar att snabbt hitta fram till lösningar på våra kunders behov. Från start till mål får du all nödvändig information för att kunna överblicka rekryteringens status.

Rätt management

Vad är rätt ledning? Tillsammans med oss inleder vi varje managementrekrytering med att gemensamt belysa våra kunders behov och önskade utveckling. På så sätt undviker vi eventuella fallgropar och kan tydliggöra vilka förmågor de kandidater vi senare presenterar ska besitta för att ta er till nästa nivå.

Våra styrkor:

 • Lång erfarenhet av olika typer av verksamheter
 • Gedigen verksamhetsförståelse
 • Konsulterande och rannsakande
 • Kompetensbaserat
 • Kompletterar vår erfarenhet med tester 
 • Engagemang
"Vi hjälper er att identifiera potential, förmåga och kapacitet istället för att enbart titta i backspegeln och fokusera på tidigare erfarenheter."
Eva Dehn Eriksson, VEM

Searchprocessen

Vi har dedikerade researchers som involveras i samtliga av våra rekryteringsprocesser för att genomföra en gedigen research. Beroende på uppdrag tar vi ställning till vilka relevanta verktyg och kanaler som är lämpliga att använda för att leta reda på potentiella kandidater med relevant erfarenhet och kunskap. Se även Executive Search.

Stegen till rätt kandidat

 • Kravprofil
 • Val av rekryteringsmetod
 • Annonsering
 • Search
 • Urval
 • Intervjuer och Tester
 • Referenser
 • Slutligt urval
 • Presentation av slutkandidater
 • Uppföljning
 • Garanti

Tystnadsplikt

Förhållandet mellan er som uppdragsgivare och VEM grundar sig i ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Vi har fullständig diskretion rörande uppdragsgivarens angelägenheter såsom omorganisationer ochaffärsplaner.

VEM förbinder sig att inte till någon i företaget utomstående person yppa eller obehörigt dra nytta av affärshemligheter. Detta gäller även beträffande information som uppkommer i samband med intervjutillfällen med kandidater. I enlighet med GDPR är VEM personuppgiftsansvarig och informationen om kandidaterna tillhör VEM. 

Som uppdragsgivare förbinder ni er till att behandla all information om kandidater konfidentiellt, samt begränsa spridning av konfidentiell information till att omfatta enbart de som är ansvariga för aktuell rekrytering.

Aktuella uppdrag

VD

|

Konfidentiell

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

VEM söker en affärsorienterad VD till ett självständigt dotterbolag inom en större koncern.

VD

|

AB Karlssons Fasadrenovering

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

Till AB Karlssons Fasadrenovering söker VEM en affärsorienterad VD som med hög professionalitet och stort engagemang ska leda verksamheten och den fortsatta utvecklingen mot uppsatta affärsmål.

Produktchef

|

Melbye Skandinavia Sverige AB

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

Melbye Skandinavia AB söker dig som är redo att anta utmaningen som Produktchef inom affärsområdet Installation.

Distriktsansvarig säljare

|

Melbye Skandinavia Sverige AB

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

VEM söker en driven och engagerad Distriktsansvarig säljare som vill vara med och bidra till Melbye Skandinavia AB tillväxtresa inom affärsområdet Installation i Mellansverige.

Affärsområdeschef

|

Qvalify

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

Qvalify tar nästa steg i sin utveckling och söker nu en Affärsområdeschef. Här erbjuds du en ny roll med stora påverkansmöjligheter.

Kvalitetschef

|

Geji Industri AB

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

VEM söker en kvalitetschef som även vill bidra till verksamhetens produktionsutveckling.  

Inköpschef

|

Emballator Metal Group

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

Som en del i Emballator Metal Groups utveckling söker VEM en Inköpschef som skall leda och vidareutveckla verksamhetens inköpsorganisation

Area Sales Manager

|

EuroMaskin

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

Euromaskin söker dig som brinner för att göra affärer och skapa långsiktiga affärsrelationer. I rollen som Area Sales Manager får du möjligheten att vidareutveckla ett prioriterat segment med hög tillväxtpotential.

Chef Teknisk Förvaltning

|

CA Fastigheter AB

Sista ansökningsdag:
December 31, 2020

CA Fastigheter söker till Jönköping en chef till den tekniska förvaltningen som med stort engagemang vill leda, driva och vidareutveckla den tekniska fastighetsförvaltningen av beståndet.

Area Sales Manager

|

Sjöborgs Maskin

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

Sjöborgs Maskin AB expanderar och söker dig som brinner för att göra affärer och skapa långsiktiga affärsrelationer. Du blir en nyckelperson för att möjliggöra stark tillväxt i ett framtidsorienterat företag.

Team Manager

|

Etteplan

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

Brinner du för kundorienterat arbete och ledarskap? Vill du vara med på Etteplans stora utvecklingsresa och ha en nyckelroll i deras tillväxt? Då kanske du är Etteplans nya Team Manager i Stockholm.

Ekonomidirektör

|

Jönköping University

Sista ansökningsdag:
December 24, 2020

Välkommen till ett spännande och utmanande uppdrag som Ekonomidirektör vid Jönköping University. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen på ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda.

Registrera dig i vårt kandidatnätverk

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss
Nätverk