EN ANDRA UTVÄRDERING

När ett företag ska rekrytera nya personer eller omorganisera interna resurser, kan det vara värdefullt att kandidaterna granskas av någon utifrån. VEM ger en second opinion på den aktuella kandidatens kompetens och egenskaper.

Djupintervjuer och tester av en intern resurs är till nytta ur flera aspekter. Framförallt är det en möjlighet få ut det bästa av organisationen och att utveckla den befintliga personalen i rätt riktning.

vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om nyttan med second opinion.

Kontakta oss

vatten_second_opinion