Kontakta oss
|
Insikter
VEM - logotype

Gå med i VEMs nätverk för interimskonsulter

Mats Tidstrand, som är ansvarig för VEMs Interimsaffär, ser ett ökat behov och intresse för interimslösningar framåt och vi söker därmed fler erfarna och kompetenta konsulter!

Som ansvarig för Interimsaffären på VEM är jag varje vecka ute och besöker företag och kan tydligt konstatera att intresset och behovet av att använda Interim Management ökar. Ofta handlar det om att snabbt lösa en uppkommen vakans, men även situationer när företaget vill ta in en extern resurs på projektbasis, eller tillfällen där den interna organisationen behöver kompletteras med tillfällig kompetens. Det kan handla om att på kort tid hitta en VD, Ekonomichef, HR-chef, Marknadschef, Produktionschef, Försäljningschef eller annan affärskritisk roll som kan lösa ett behov och upprätthålla verksamheten.

Ofta får vi i uppdrag att hitta en interimskonsult till en planerad förändring av verksamhet. I andra förfrågningar kan det handla om oplanerade situationer som kräver erfarenhet av krishantering. Inte sällan är det kombinationen av generella operativa kompetenser med specialistkompetens och erfarenhet av att ha drivit någon form av förändringsprojekt, som vi söker.

Med detta ökande intresse för interimslösningar ser jag ett behov av fler erfarna kompetenta konsulter. Genom att finnas med i VEMs konsultnätverk ingår du alltid i den search vi genomför inför varje nytt uppdrag. Vår gedigna erfarenhet av tillsättande av ledande befattningar samt breda verksamhetsförståelse säkerställer att vi har samma träffsäkerhet vid tillsättande av en interimskonsult som vi har i en rekryteringsprocess.

Jag ser dig som en egen företagare som har valt interimskonsult som ett karriärsteg. Du ser variationen och flexibiliteten i kortare uppdrag som en utmaning. Att gå in i ett uppdrag med vetskap om att din erfarenhet och kompetens kommer att göra skillnad, motiverar dig. Detta inte enbart för att lösa uppgiften utan också för att sprida din kompetens i uppdragsgivarens organisation. Gemensamt för alla uppdrag är att du ska ha en gedigen erfarenhet och/eller vara specialiserad inom något kompetensområde. Som person är du flexibel och du har förmågan att snabbt skapa dig ett helhetsperspektiv och sätta dig in i nya situationer för att kunna leva upp till förväntan att leverera från första dagen på uppdraget. Att du motiveras av att arbeta mot tydliga mål som också har konkreta deadlines är en självklarhet.

Tycker du att det låter spännande att ingå i vårt nätverk för interimskonsulter, gå då in och registrera ditt CV på Bli interimskonsult

Därefter kontaktar vi dig för att få mer information om dina kompetenser och din tillgänglighet för uppdrag.

Mats Tidstrand

036-570 11 83

mats.tidstrand@vem.se

Som ansvarig för Interimsaffären på VEM är jag varje vecka ute och besöker företag och kan tydligt konstatera att intresset och behovet av att använda Interim Management ökar. Ofta handlar det om att snabbt lösa en uppkommen vakans, men även situationer när företaget vill ta in en extern resurs på projektbasis, eller tillfällen där den interna organisationen behöver kompletteras med tillfällig kompetens. Det kan handla om att på kort tid hitta en VD, Ekonomichef, HR-chef, Marknadschef, Produktionschef, Försäljningschef eller annan affärskritisk roll som kan lösa ett behov och upprätthålla verksamheten.

Ofta får vi i uppdrag att hitta en interimskonsult till en planerad förändring av verksamhet. I andra förfrågningar kan det handla om oplanerade situationer som kräver erfarenhet av krishantering. Inte sällan är det kombinationen av generella operativa kompetenser med specialistkompetens och erfarenhet av att ha drivit någon form av förändringsprojekt, som vi söker.

Med detta ökande intresse för interimslösningar ser jag ett behov av fler erfarna kompetenta konsulter. Genom att finnas med i VEMs konsultnätverk ingår du alltid i den search vi genomför inför varje nytt uppdrag. Vår gedigna erfarenhet av tillsättande av ledande befattningar samt breda verksamhetsförståelse säkerställer att vi har samma träffsäkerhet vid tillsättande av en interimskonsult som vi har i en rekryteringsprocess.

Jag ser dig som en egen företagare som har valt interimskonsult som ett karriärsteg. Du ser variationen och flexibiliteten i kortare uppdrag som en utmaning. Att gå in i ett uppdrag med vetskap om att din erfarenhet och kompetens kommer att göra skillnad, motiverar dig. Detta inte enbart för att lösa uppgiften utan också för att sprida din kompetens i uppdragsgivarens organisation. Gemensamt för alla uppdrag är att du ska ha en gedigen erfarenhet och/eller vara specialiserad inom något kompetensområde. Som person är du flexibel och du har förmågan att snabbt skapa dig ett helhetsperspektiv och sätta dig in i nya situationer för att kunna leva upp till förväntan att leverera från första dagen på uppdraget. Att du motiveras av att arbeta mot tydliga mål som också har konkreta deadlines är en självklarhet.

Tycker du att det låter spännande att ingå i vårt nätverk för interimskonsulter, gå då in och registrera ditt CV på Bli interimskonsult

Därefter kontaktar vi dig för att få mer information om dina kompetenser och din tillgänglighet för uppdrag.

Mats Tidstrand

036-570 11 83

mats.tidstrand@vem.se

Kontakta oss