VEM - logotype

Herenco Invest

Samarbetet mellan Herenco och VEM har lett till flera lyckade VD-rekryteringar tack vare ömsesidig tillit, hög förståelse av bolagen och ett utmanande arbetssätt.

Ulf Rostedt, VD Herenco Invest, har genomfört en rad VD-rekryteringar tillsammans med VEM.

Samarbetet mellan Herenco och VEM har lett till flera lyckade VD-rekryteringar tack vare ömsesidig tillit, hög förståelse av bolagen och ett utmanande arbetssätt.

”VEM presenterar inte bara kandidater som exakt matchar våra specifikationer. De vågar också presentera kandidater som utmanar vårt tänkande. Det är värdefullt för oss att se nya perspektiv och möjligheter. Det har lett till att vi ibland har tänkt utanför boxen och i slutändan hittat kandidater som passat perfekt för de roller vi tillsatt.

En annan aspekt som vi uppskattar särskilt är att VEM inte bara stirrar sig blinda på meriter och CV. De har en bra känsla för personkemi och förmågan att bedöma om kandidaterna kommer att passa in i vår företagskultur. Det är avgörande för oss eftersom vi inte bara letar efter kompetens, utan också efter människor som kan trivas och växa tillsammans med oss”, säger Ulf Rostedt, VD Herenco Invest.

Ulf
Ulf
Rostedt
,
Herenco Invest

Ulf Rostedt, VD Herenco Invest, har genomfört en rad VD-rekryteringar tillsammans med VEM.

Samarbetet mellan Herenco och VEM har lett till flera lyckade VD-rekryteringar tack vare ömsesidig tillit, hög förståelse av bolagen och ett utmanande arbetssätt.

”VEM presenterar inte bara kandidater som exakt matchar våra specifikationer. De vågar också presentera kandidater som utmanar vårt tänkande. Det är värdefullt för oss att se nya perspektiv och möjligheter. Det har lett till att vi ibland har tänkt utanför boxen och i slutändan hittat kandidater som passat perfekt för de roller vi tillsatt.

En annan aspekt som vi uppskattar särskilt är att VEM inte bara stirrar sig blinda på meriter och CV. De har en bra känsla för personkemi och förmågan att bedöma om kandidaterna kommer att passa in i vår företagskultur. Det är avgörande för oss eftersom vi inte bara letar efter kompetens, utan också efter människor som kan trivas och växa tillsammans med oss”, säger Ulf Rostedt, VD Herenco Invest.

Ulf
Ulf
Rostedt
,
Herenco Invest
SE FLER referenscase