VEM - logotype

HAGS

”VEM vet vad vi behöver och hjälper oss hitta rätt”

HAGS har de senaste åren tagit hjälp av VEM i rekrytering av flera chefspositioner, däribland Ekonomichef, HR-chef och Marknadschef. Enligt Mattias som är VD på HAGS är det ett gediget arbete från start till mål som gör att VEM är framgångsrika i rekryteringar.

”VEM kommer tidigt in i processen och tillsammans tar vi fram en kravprofil och egenskaper för den person vi söker. De har modeller och arbetssätt för att hjälpa oss formulera det viktigaste för varje tjänst. Beprövade metoder samt hög kännedom och förståelse om vår verksamhet gör att varje kandidat som VEM rekommenderar skulle kunna anställas direkt. De djupintervjuer VEM genomför innan vi träffar kandidaterna sparar inte bara oss tid och är effektivt, utan ger oss bra förutsättningar att hitta rätt person.”, säger Mattias som är VD på HAGS.

Mattias
Mattias
Hellqvist
,
HAGS

HAGS har de senaste åren tagit hjälp av VEM i rekrytering av flera chefspositioner, däribland Ekonomichef, HR-chef och Marknadschef. Enligt Mattias som är VD på HAGS är det ett gediget arbete från start till mål som gör att VEM är framgångsrika i rekryteringar.

”VEM kommer tidigt in i processen och tillsammans tar vi fram en kravprofil och egenskaper för den person vi söker. De har modeller och arbetssätt för att hjälpa oss formulera det viktigaste för varje tjänst. Beprövade metoder samt hög kännedom och förståelse om vår verksamhet gör att varje kandidat som VEM rekommenderar skulle kunna anställas direkt. De djupintervjuer VEM genomför innan vi träffar kandidaterna sparar inte bara oss tid och är effektivt, utan ger oss bra förutsättningar att hitta rätt person.”, säger Mattias som är VD på HAGS.

Mattias
Mattias
Hellqvist
,
HAGS
SE FLER referenscase