Nätverket - Vi söker alltid efter konsulter och kandidater.

Gå med här

Använder du din kunskap på rätt sätt?

Du har beslutat dig för att hitta nya utmaningar i karriären. VEM har lång erfarenhet av att hjälpa människor i karriären och hitta lösningar som alla parter trivs och utvecklas med.

Nya utmaningar -
Nya möjligheter.

Ett personligt brev och ett välkomponerat CV är en förutsättning för att öka möjligheterna till en ny karriär. När du lägger in dina dokument i vår CV-databas blir du tillgänglig för våra rekryteringskonsulter. De söker ständigt efter kandidater till de tjänster som vi har fått i uppdrag att lösa. 

All information som du lämnar till oss behandlas strikt konfidentiellt och skickas inte vidare utan ditt godkännande.

Vilka söker vi?

Vi är specialiserade på tjänster på chefs- och specialistnivå och söker ständigt efter kandidater till våra uppdragsgivare. Genom att titta på våra aktuella uppdrag får du en bra överblick av vad våra kunder söker efter.

Genom att vara med i vårt nätverk riskerar du inte att missa ditt nästa drömjobb. Att vara en del av ett nätverk kan leda till nya insikter och karriärsval
Linnéa Keding, VEM
“Kontakta oss om du vill veta mer om vad det innebär att arbeta som interimskonsult med VEM”.
Ellen Segerfeldt, VEM
Anmäl dig till vårt nätverk här!
Nätverk