VEM - logotype

Nimex

Professionalism får Niklas att ta hjälp av VEM gång på gång.

”Jag fortsätter att arbeta med VEM för jag vet att hela deras process är professionell. Eftersom jag själv varit kandidat i VEM:s process vet jag hur noggranna de är och att de kandidater som presenteras kommer passa bra in hos oss. Jag känner mig trygg med att de personer jag anställer genom VEM kommer att vara kvalitetssäkrade och ha en god insikt och förståelse för oss som bolag och våra utmaningar.

Tack vare vårt långa samarbete vet VEM precis vad jag behöver och letar efter. När vi stått inför omorganisering på bolaget har VEM varit ett bra bollplank och har kunnat vara proaktiva i utformningen av rollerna vi sökt.

Jag tror att VEM lyckas så bra med rekryteringar, dels för att de har rätt metod, men även för att alla på VEM är bra att ha att göra med. I slutändan är det människor som gör affärer med människor.”, säger Niklas Lundin, VD Nimex.

Niklas
Niklas
Lundin
,
Nimex

”Jag fortsätter att arbeta med VEM för jag vet att hela deras process är professionell. Eftersom jag själv varit kandidat i VEM:s process vet jag hur noggranna de är och att de kandidater som presenteras kommer passa bra in hos oss. Jag känner mig trygg med att de personer jag anställer genom VEM kommer att vara kvalitetssäkrade och ha en god insikt och förståelse för oss som bolag och våra utmaningar.

Tack vare vårt långa samarbete vet VEM precis vad jag behöver och letar efter. När vi stått inför omorganisering på bolaget har VEM varit ett bra bollplank och har kunnat vara proaktiva i utformningen av rollerna vi sökt.

Jag tror att VEM lyckas så bra med rekryteringar, dels för att de har rätt metod, men även för att alla på VEM är bra att ha att göra med. I slutändan är det människor som gör affärer med människor.”, säger Niklas Lundin, VD Nimex.

Niklas
Niklas
Lundin
,
Nimex
SE FLER referenscase